Chýba im pitná voda

V rómskej osade je nedostatok pitnej vody. Podľa samotného vajdu, ktorý sa o vodovod a chlórovanie vody na základe poverenia stará,  priemerne pretečie vodomerom 5- 6 m3 vody denne.
Denné hygienické minimum je pritom 68 m3, teda tak, aby na 1 osobu či už v osade alebo priamo v obci pripadlo denne 80 l vody. Okrem nedostatku vody je problémom aj tlak, ak majú v dolnej časti osady vodu, čo je častejšie, nemajú ju v hornej. Posledné dni a týždne sa situácia  rieši dovozom pitnej vody cisternami, čo však nie je lacnejšie.
Toto všetko by vyriešilo umiestnenie prečerpávajúcej stanice, vyhĺbenie vodomernej šachty a napojenie osady na obecný vodovod so zvláštnym meraním. O probléme, ktorý stále spomenie poslanec či vajda na zasadnutí obecného zastupiteľstva, členovia  počas stretnutí rómskej komisie asi netreba už viac rokovať.
Je skôr potrebné odovzdať do vodární potrebné doklady (stavebné povolenia, povolenia na odber vody i užívanie stavby, rozhodnutie o určení ochranného pásma, protokoly z prevádzkových kontrol, projekt stavby , doklady o predpísaných skúškach) a situáciu urgentne riešiť.
Podľa vyjadrení obecného úradu potrebné doklady v zákazníckom centre Východoslovenských vodární /VVS/ odovzdané sú, už dávnejšie. Podľa najnovších informácií rómskeho poslanca Darvaša sú v Rožňave až od tohto týždňa, kedy ich odovzdal osobne. Potom, ako  týždeň predtým zistil, že do VVS  dodané neboli.
Zrejme nastalo nedorozumenie v komunikácii, išlo totiž o pôvodné podklady staršieho dáta (stavebné povolenie z r. 2009 a súvisiace dokumenty) a aj o nové pre napojenie ďalšej časti osady na existujúci vodovod.
Táto skutočnosť nič nemení na tom, že je nutné vybudovať prečerpávaciu stanicu so šachtou, tu sa však dodanie technológií (po záväznom objednaní) môže natiahnuť až do dĺžky 6 týždňov.  Tomu by malo predchádzať aj vyhlásenie verejnej súťaže, do ktorej by sa mohli prihlásiť stavebné firmy. Samozrejme tie, ktoré majú skúsenosti s vodohospodárskymi dielami.
Verejná súťaž však má svoje zákonom stanovené  pravidlá, lehoty a náležitosti, ktoré je potrebné dodržať.  To ale znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa problém tento rok nevyrieši aj napriek tomu, že spomínaný poslanec chcel iniciovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia a ponúknuť nevyčerpané prostriedky, určené na činnosť rómskej komisie a realizáciu komunitného centra pre Rómov, na vyriešenie problémov s vodovodom. V tomto prípade ide o sumu 17 až 18 tisíc eur.
Cena automatickej čerpacej  stanice s 1 – 8 čerpadlami, snímačmi a riadiacou jednotkou, tlakovou nádobou a ostatnými potrebnými parametrami so železobetónovou šachtou, by sa pohybovala okolo 12.000 eur. K tomu treba prirátať odmenu pre dozor nad verejnou súťažou, výkopové práce (cca 50 m) a ostatné náklady.
Spotreba vody by sa v prípade zrealizovania stavby a prepojenia účtovala zvlášť obci a tá by rozúčtovala náklady podľa dielčích vodomerov. Vedenie obce sa zrejme prikláňa k inému variantu: aby bolo fakturovanie záloh i spotreby adresované priamo združeniu, ktoré bolo založené v priebehu minulého roka za týmto účelom ešte za pomoci (finančnej i právnej) bývalého vedenia.
Práce takéhoto druhu je možné vykonávať, ak vonkajšia teplota neklesne pod tri stupne Celzia, čo v tomto prípade odsúva riešenie otázky vody pre osadu pravdepodobne na jar budúceho roka.
Foto: InfoKrasnaHorka.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery