Reklamné článkyDobšiná: Obchodné verejné súťaže

Mesto Dobšiná vyhlásilo obchodné verejné súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite Vyšná Maša. V zmysle schváleného územného plánu mesta sú určené na výstavbu rekreačných objektov. Bližšie informácie nájdete…