Búrlivá debata o vode pre osadu

Pitná voda pre obyvateľov v rómskej osade je v nedohľadne. Technické riešenie je totižto možné pri tomto type vodohospodárskych diel, aký vyžaduje  situácia, iba do vonkajšej teploty 3 stupne Celzia pod nulou.
Na stredajšom  zasadnutí obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí sa viac ako riešenie, hľadal vinník, ktorý spôsobil to, že sa vodohospodárske dielo realizovať tohto roku zrejme nebude. Okrem nepriaznivého počasia celé napojenie vodovodu na obecný spomalí aj dodacia lehota na samotnú automatickú čerpaciu stanicu.
To však vedeli členovia rómskej komisie už pri svojej prvej návšteve zákazníckeho centra Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. v Rožňave 12. septembra, keď sa snažili proces riešenia urgovať, resp. zistiť v čom realizácia viazne.
Už pri tejto návšteve dostali zoznam, ktorý obsahoval podklady pre realizáciu projektu prepojenia obecného vodovodu s tým pre rómsku osadu – stavebné povolenie, povolenie na odber vody, rozhodnutie o určení vodohospodárenského pásma, projekt stavby, porealizačné zameranie, súhlas na úpravu vody, doklady o predpísaných skúškach, prevádzkový denník.
Odovzdané boli podľa ich slov iba protokoly z prevádzkovej kontroly kvality vody (rozbory), obec tvrdí niečo iné: Podklady odovzdané boli, z podateľne sa však nedostali do správnej kancelárie.
Zástupcovia rómskej komisie spolu so zástupcom starostu navštívili aj Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave. Požiadali o kópie potrebných dokumentov, tie vodárom pár dní po prvej návšteve aj odovzdali. Toto sa udialo v septembri.
O nedostatku vody, nedostatočnom tlaku, potrebe a prísľube riešenia sa začalo diskutovať už v júni. Okrem toho bola na Úrad vlády SR za minulého vedenia podaná žiadosť o dotáciu na projekt Prepojenie vodovodu – Krh. Podhradie, rómska osada, v rámci neho celkové náklady projektu boli vyčíslené n sumu 28.006,98 €.
Predstavitelia VVS, a. s. sa vyjadrili, že by do sa do súťaže radi zapojili. Boli prví, ktorí tvrdili, že stavba sa dá urobiť za sumu do výšky 20 tisíc eur, čo pri verejnej súťaži umožňuje priame zadanie. Majú kontakty na ďalšie firmy, ktoré  vedia promptne zareagovať na objednávku čerpacej stanice, a tiež skúsenosti s realizáciou diel aj preukázateľné výsledky.
Budú iba subdodávateľmi tej firmy, ktorá súťaž vyhrá? Tak ako sú Inžinierske stavby, a.s. Košice pre firmu J.P. Stav pri rekonštrukcii Lipovej ulice?
V písomnom stanovisku, prijatom do podateľne obecného úradu v deň konania zasadnutia OZ (26.10.2011), uviedli, že kvôli poveternostným podmienkam sa stavba teraz už realizovať nemôže.
Voda do osady sa tak aj naďalej nosí cisternami 2 x týždenne. Tento spôsob riešenia stál obecnú pokladňu už vyše 300 eur. Ak sa bude nosiť aj naďalej, zo sumy potrebnej na konečné riešenie sa do jari budúceho roka odkrojí poriadnu kus.
Prítomnosť obyvateľov osady na októbrovom zasadnutí OZ, ich otázky, sťažnosti, vzájomné obviňovanie obyvateľov, vajdu, i poslancov prinútili starostu vysloviť niekoľko zásadných viet:
– 3 obálky s ponukami už na obecnom úrade sú, čakalo/čaká  sa len na ponuku vodární
– nie je problém otvoriť obálky v pondelok  –  ako nám potvrdil rómsky poslanec Robert Darvaš (po skončení schôdze), ustanovila sa komisia, ktorá bude ponuky prehodnocovať, jej súčasťou by mali byť poslanci, starosta ale aj Erika Szabadosová, ktorá bude vykonávať stavebný dozor aj pri rekonštrukcii ulice Lipovej
– ak firma, ktorá súťaž vyhrá, prevezme zodpovednosť nad realizáciou diela v zimných mesiacoch, obec bude súhlasiť  a do realizácie sa pustí ešte tento rok
Ktorá firma súťaž vyhrá, bude teda známe v pondelok 31. októbra a taktiež aj to, kedy bude stavba začatá, resp. zrealizovaná.
Foto: InfoKrasnaHorka.sk
Súvisiace články:
Chýba im pitná voda
Problémy s pitnou vodou už aj v obci

 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery