Burdiga na otázky neodpovedá

DSCF9338Vo štvrtok 31. januára sa od 13-tej hodiny uskutoční druhé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave. V návrhu programu je celkom 21 bodov, vrátane diksuie občanov, ktorá je zaradená v obvyklom čase medzi medzi 17.00 a 18.00 hodinu po ukončení prestávky v rokovaní.
V návrhu programu je navrhnutý hneď po otvorení rokovania bod „menovanie Ing. Róberta Hanuštiaka za náčelníka Mestskej polície v Rožňave“. Až za týmto bodom sú v programe zvyčajné body z úvodu každého zasadnutia zastupiteľstva, pričom spravidla na začiatku rokovania niektorí poslanci ešte nie sú z dôvodu pracovných povinností prítomní.
Čo je dôvodom zaradenia tohto bodu hneď na samotný úvod rokovania, sme sa spýtali primátora mesta Pavla Burdigu (Most-Híd). Na naše otázky ani tentokrát nereagoval.
Poslanci sa budú okrem iného zaoberať aj tým, ako sa plnia opatrenia na odstránenie nedostatkov, zistených Najvyšším kontrolným úradom, úpravou nájomného za byty vo vlastníctve mesta a tiež návrhom na rozšírenie zoznamu prebytočného majetku mesta o tzv. malometrážne byty na Jovickej ulici a bytového domu, ktorý slúži ako útulok pre sociálne slabších občanov, na Zlatej ulici.
V návrhu programu rokovania zastupiteľstva je tiež bod „rozvoj cestovného ruchu v regióne – dôvody a postupy“ a opätovne aj „alternatívy fungovania TIC Rožňava“.
Dokument – Protokol o výsledku kontroly NKÚ a Dodatok č. 1
Odkaz na prenos z rokovania na internete – kliknite sem
Foto: Archív infoRoznava.sk / Pavol Burdiga (Most-Híd), primátor mesta  
Návrh programu:

1.
Otvorenie
2.
3.
Plnenie uznesení MZ
1.
2.
3.
4.
Informácia o plnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole NKÚ SR
5.
6.
7.
Rozhodnutie ÚVO o uložení pokuty – informácia o vývoji kauzy
8.
Plnenie harmonogramu prác na rekonštrukcii Nám. baníkov – informácia
4.
5.
6.
7. Návrh na schválenie dodatku č. 2 k zmluve o preklenovacom úvere č. 501/2010/UZ
8.
9.
Majetkoprávne záležitosti mesta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
10.
Prílohy (zip): materiály
11.
12.
1.
2.
3.
13.
14.
15.
16.
17.
Správy hlavnej kontrolórky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
18.
Podnety pre hlavnú kontrolórku
19.
Otázky poslancov
20.
Diskusia
21.
Záver
- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery