Bollo rozdal zhabané noviny

Starosta obce Krásnohorské Podhradie Peter Bollo (Most-Híd), ktorý má na kandidátke Bugárovcov do parlamentných volieb poradové číslo 118, nechal vo štvrtok distribuovať vianočné číslo obecných novín Život pod hradom.
Celý náklad vytlačených novín zhabal tesne pred plánovanou distribúciou ešte v decembri minulého roku. O jeho rozhodnutí informovali aj médiá na celoštátnej úrovni.
Rozhodnutie zdôvodnil aj teraz – listom, pripnutým v rozdaných novinách. „Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril touto cestou, nakoľko mi redakcia Obecných novín túto možnosť neposkytla,“ píše s gramatickými chybami už v jeho úvode.
„Možno ste počuli, že som tieto noviny zhabal. Vážení spoluobčania, týmto sa Vám chcem ospravedlniť a tento svoj postup vysvetliť,“ pokračuje starosta, podľa ktorého „obecné noviny neboli zhabané, ale boli zadržané.“
Dôvodom malo byť podľa Bolla to, že noviny boli vydané „bez možnosti reakcie na články, ktoré sú v nich zverejnené.“ Obyvateľov obce v liste upozorňuje ďalej na to, že podľa neho boli v novinách uvedené „niektoré nepravdivé a zavádzajúce informácie.“ 
Ako ďalej uviedol, dôvodom mala byť aj neaktuálnosť článkov a tiež to, že nebol daný priestor starostovi obce „ani ostatným fungujúcim miestnym organizáciám a zariadeniam.“ Starosta neopomenul ani „nespočetné množstvo gramatických a štylistických chýb“, hoci jeho list je potvrdením, že sám má s tým problém.
Posledným z radu starostom uvedených dôvodov zastavenej distribúcie novín je to, že „pani Katarína Prékopová (pozn. red.: editorka našej sekcie infoKrásnaHôrka.sk) si dovolila zaslať objednávku na tlač sporného čísla aj napriek tomu, že nemala k tomu ani poverenie ani súhlas.“
Celkom na záver listu starosta praje „strávenie príjemných chvíľ pri čítaní.“
Starosta sa pre regionálny denník Gemerský Korzár  pred časom vyjadril, že nemal možnosť „popriať občanom z pozície starostu príjemné sviatky“, pritom však v obci distribuoval pred Vianocami pohľadnicu s vlastným podpisom a obecnou pečiatkou. Napriek tomu aj v úvode svojho listu, pripnutného v teraz distribuovaných novinách píše: „V prvom rade aj keď oneskorene, ale o to srdečnejšie Vám prajem v roku 2012 veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia.“
Šéfredaktora novín, poslanca obecného zastupiteľstva Petra Töröka (SMK), sme oslovili s otázkami, čo si o tom myslí, či vedel vopred, že noviny budú teraz distribuované a v nich bude pripnuté vyjadrenie starostu, a či s tým súhlasil. Na naše otázky neodpovedal, údajne sa už k celej kauze nechce viac pre médiá vyjadrovať.
Pozn. red.: Spravodajstvo označujeme vo všetkých sekciách našich internetových novín (infoRožňava, infoDobšiná, infoKrásnaHôrka, infoŠtítnik) značkou Redakcia. Spravidla ide o našu spoločnú prácu, keď nazbierané informácie dostávajú výsledný tvar až v podobe zredigovaného textu. Navyše dbáme o to, aby o danej téme nepísal nikto z nás, kto je v nej akokoľvek zainteresovaný, čo prísne dodržujeme aj v tomto prípade.
Foto: Archív infoRoznava.sk/infoKrasnaHorka.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery