Biele srdce aj pre sestry z Rožňavy

V piatok 20. júna sa v Hoteli City Bratislava uskutočnilo slávnostné oceňovanie sestier a pôrodných asistentiek – členiek Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s názvom „Biele srdce 2014“.
Podujatie a konalo pod záštitou ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzany Zvolenskej. Zúčastnilo sa ho takmer 200 sestier, pôrodných asistentiek zo všetkých kútov Slovenska.
Podujatiu predchádzali dva dátumy – 12. mája, sviatok všetkých sestier a pôrodných asistentiek, a 5. mája – celosvetový sviatok pôrodných asistentiek.
„Neboli to oslavy prostredníctvom známych médií, ani bulvárnych článkov, avšak naša komunita si už na tieto skutočnosti zvykla. Sme potrebné, ale neviditeľné,“ uviedla Iveta Lazorová, prezidentka komory.
Spoločnosť si podľa nej zvykla na to, že o svojej práci hovoria málo a ak, tak iba v úzkom okruhu spolupracovníkov.
„Málo tiež hovoríme o tom, aké je ťažké poskytnúť starostlivosť naraz pätnástim až dvadsiatim pacientom, potešiť ich úsmevom či povzbudzujúcimi slovami a odchádzať z práce s plnou hlavou starostí, či sme všetko urobili tak, ako sme mali a na nič nezabudli,“ pokračovala.
Ako ďalej uviedla, pri práci sa stretávajú s radosťou z príchodu nového človeka na svet, či z návratu chorého do reálneho života. „Stretávame sa však aj s utrpením, bezmocnosťou, bolesťou, agresivitou, smrťou, čo nie je jednoduché. Preto túto prácu nemôže robiť každý a nie každý by ju za takúto odmenu robil.“
Spoločnosť si podľa nej veľmi málo uvedomuje, že od čias, keď pomoc chorým a chudobným poskytovali sestričky v mníšskych habitoch, ktoré tejto službe zasvätili celý svoj život, sa zmenili na profesionálky a odborne vzdelané sestry, ktoré sú však popri tejto práci aj manželkami, matkami.
„Potrebujeme uspokojiť nielen svoje potreby, ale aj uživiť svoje rodiny,“ zdôraznila Lazorová.

Diplom 002„Som nesmierne hrdá na to, že máme medzi sebou takých členov komory, ktorí vykonávajú svoje povolanie nielen zodpovedne, ale aj s láskou, nadšením a presvedčením, že toto povolanie si vyžaduje celú ich bytosť,“ adresovala slová oceneným, medzi ktorými boli aj dve vedúce zdravotné sestry z Rožňavy, Andriana Nemčoková z Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia rožňavskej nemocnice a Ľudmila Vápeniková zo Zariadenia pre seniorov Juraja Shoppera.

„Všetci máme počas dňa vyčlenených 24 hodín, no každý z nás ich využíva inak. Ocenené ho vedia využiť nielen pre prácu vo svojom zamestnaní a pre svoju rodinu, ale aj pre prácu v našej organizácii, či v rôznych občianskych združeniach, kde sú prínosom pre ostatných,“ pokračovala.
Mnohé z nich sa podľa nej angažujú aj v príprave novej generácie sestier a pôrodných asistentiek na povolanie a odovzdávajú im svoje cenné vedomosti a skúsenosti. „Teší ma, že si túto ich prácu všimli a navrhli ich na ocenenie.“
Poďakovala sa všetkým hosťom, ktorí prijali pozvanie a prišli ich podporiť, a tiež firmám, s ktorými  spolupracujú a ktorých predstavitelia ich poctili nielen svojou prítomnosťou, ale pomohli tiež zorganizovať slávnostné podujatie.
Generálnym partnerom podujatia bola spoločnosť Hartmann Rico, ďalšími partnermi Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa, Kimberley Clark, Medirex group,  Abena, Astra Zeneca,  Baxter, MSM Slovakia,  Farmi Profi, Linet, Nestlé, Alfamedica, Zdravé stránky, Nutrícia, Seesame – Karlovarské minerální vody, Symply You, Zepter Slovakia, Grada Publishing a Curaden. Mediálnym partnerom časopis Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia.
„V neposlednom rade patrí moja vďaka zamestnancom komory – riaditeľovi kancelárie komory, vedúcim regionálnych centier pre hodnotenie sústavného vzdelávania a ostatným. Bez prínosu všetkých zainteresovaných  by sme nedokázali pripraviť takúto nádhernú akciu,“ uviedla Lazorová.
„Blahoželám všetkým oceneným a pretože je to pravdepodobne prvé ocenenie ich práce v ich profesionálnom živote, ktorého sa im dostalo, dovoľujem si vysloviť vieru, že si ho budú vážiť a príjemné okamihy tohto dňa uchovávať vo svojich spomienkach, rovnako ako aj my, ktorí sme sa na tomto podujatí zúčastnili,“ dodala na záver.
Foto: Archív J. Vápeník

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery