Banícke múzeum opravia za vyše milióna eur

Banícke múzeum v Rožňave čaká v najbližších mesiacoch rozsiahla rekonštrukcia. Do 31. októbra 2015 sú zatvorené Expozícia baníctva a hutníctva, Expozícia banských pracovísk a Expozícia prírody Slovenského krasu. Ostatné expozície a pobočky múzea sú v prevádzke.
Baníckemu múzeu v Rožňave, ktoré patrí pod Košický samosprávny kraj (KSK), sa podarilo uspieť projektom Sentinel. Zrekonštruujú sa spomenuté expozície aj nádvorie budovy bansko-hutníckej expozície, kde bude nová prístavba.
Projekt v rozsahu zhruba 1 200 000 eur bude financovaný z eurofondov v spolupráci s KSK.
Od 1. novembra 2014 je riadením múzea poverený Martin Kováč, zamestnanec múzea. Bol účastníkom vo výberovom konaní, ktoré sa konalo po odstúpení predchádzajúceho riaditeľa Jozefa Csobádiho.
Toho po odchode z funkcie prijal na pozíciu historika Ján Hlobil, jeho dovtedajší zástupca a víťaz výberového konania. Post ale na poslednú chvíľu odmietol.
V múzeu pracuje ako historička aj Csobádiho dcéra Sylvia Holečková.
Hlobil, ktorý v múzeu ďalej pracuje, ešte stihol prijať na pozíciu kurátorky Evu Lázarovú, bývalú riaditeľku SNM – Múzeum Betliar.
Foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery