Uznali chybu a spoločne našli riešenie

Ako sme už informovali, na ostatnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Rožňave poslanci schválili VZN o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení.
O pozmeňovacom návrhu Matúša Bischofa (OKS) primátor hlasovať nedal.
Bischof chcel, aby sa hlasovalo za návrh komisie vzdelávania, tj. podľa predloženého návrhu, ale so zohľadnením rozdielov v rozpočte mesta na roky 2015 až 2017 podľa reálnych potrieb škôl a školských zariadení.
Elektronickou poštou oslovil primátora aj hlavnú kontrolórku hneď po skončení zasadnutia. Upozornil na porušenie rokovacieho poriadku, keďže o pozmeňovacích návrhoch sa musí hlasovať a to v poradí, ako boli predložené.
Katarína Balážová, hlavná kontrolórka mesta, mu navrhla k vzniknutej situácii stretnutie. To sa uskutočnilo v pondelok za účasti prednostky mestského úradu a vedúcej odboru školstva. Prítomný bol tiež poslanec Karol Kováč (nez.).
„Prednostka a kontrolórka navrhli, že chýbajúca ukladacia časť z uznesenia k VZN, ktorá bola predmetom môjho návrhu, sa zaradí na rokovaní zastupiteľstva v januári,“ vysvetlil Bischof pre infoRoznava.sk. 
„Podľa môjho názoru je to schodný a vhodný kompromis na riešenie vzniknutej situácie,“ uzavrel. O jeho pozmeňujúcom návrhu teda poslanci zahlasujú dodatočne – s akým výsledkom, to sa dá len predpokladať.
Foto: Archív infoRoznava.sk / Gabriel Bogdán

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

Zaradené pod:
× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery