Autá musia mať predpísané svetlá

Bez názvu[1]Na slovenských cestách vodiči čoraz častejšie jazdia výlučne len so zapnutými prídavnými svetlami na motorových vozidlách. Tým, že sú nižšie umiestnené na spojleroch a neraz nie sú ani prepojené na zadné koncové svetlá, stávajú sa títo vodiči na cestách menej viditeľní, najmä v zhoršených klimatických podmienkach.
„Podľa zákona musí mať vozidlo počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlá alebo im na roveň postavené osvetlenie. Ak nie je viditeľnosť znížená, môžu byť na vozidle rozsvietené denné prevádzkové svetlá. Zákon ale nedovoľuje prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy, napríklad montážou neschválených svetiel. Denným prevádzkovým svetlom sa rozumie schválené svetlo smerujúce dopredu, slúžiace na zlepšenie viditeľnosti motorového vozidla za jazdy cez deň,“ uviedol pre TASR Michal Slivka z Prezídia Policajného zboru.
Ako dodal, „ak sú na vozidle zapnuté denné prevádzkové svetlá, nesmú spolu s nimi svietiť obrysové svetlá a svetlá na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Iné svetlené zariadenia, ako sú predpísané a povolené pre daný druh a kategóriu vozidla, nesmú byť na vozidle ani umiestnené. V prípade, že vozidlo počas jazdy nemá rozsvietené svetlá, alebo má namontované svetlá neschváleného typu, hrozí priestupcovi pokuta až do výšky 60 eur. Je však potrebné uvedomiť si, že osvetlenie vozidla počas dňa slúži hlavne na to, aby ho ostatní účastníci cestnej premávky z dostatočnej vzdialenosti videli,“ doplnil Slivka.
Ilustračné foto: CaridCar.com

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery