Aby sa im dobre rokovalo

Parlamenty, aj tie miestne, sú priestorom slobodnej diskusie. Nie však bezmedznej a bez pravidiel. Pravidlá môžu diskusiu zefektívniť, ak sú zmysluplné. A ušetriť čas a teda aj peniaze.

Zákon o obecnom zriadení umožňuje obecnému, resp. mestskému zastupiteľstvu zriadiť komisie. Sú zložené z poslancov a občanov. Ich funkcia je podľa zákona poradná, iniciatívna a kontrolná.

V Rožňave sa rokovanie komisii stalo verejnosti prístupným len nedávno.

Zastupiteľstvo môže zriadiť aj obecnú, resp. mestskú radu. Tú Rožňava už roky nemá. Jej úlohu zákon definuje ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán zastupiteľstva. Zároveň je poradným orgánom starostu, resp. primátora.

Poslanci v minulom volebnom období tesným hlasovaním schválili počet mandátov zastupiteľstva z 13 na 17. Pri tomto počte môže byť absencia mestskej rady skôr či neskôr citeľná.

A pritom vôbec nemusí ísť o vytvorenie tohto orgánu samosprávy, veď niektorí poslanci ho považujú za nepotrebný. Predsedovia komisií však môžu do značnej miery jeho funkciu nahradiť. Postačí, ak sa ujmú svojej práce plnohodnotnejšie.

Spoločne s primátorom by mohli pripravovať návrh programu rokovaní zastupiteľstva. Vzájomne by sa dohodli, ktoré body dajú do programu rokovaní komisií a následne podľa výsledku ich rokovaní do návrhu programu pre zastupiteľstvo.

Podobne, ako v štátnom parlamente, každý bod programu by mohol mať svoju gestorskú komisiu. Jej predseda by ho uviedol na rokovaní zastupiteľstva, vo výsledkoch zhrnul jeho prerokovanie aj v iných komisiách a až potom by k tomu bola otvorená diskusia.

Do diskusie by sa mohli poslanci aj občania prihlásiť už od momentu zverejnenia návrhu programu rokovania zastupiteľstva. Stačí na to zverejniť emailovú adresu a umožniť písomne sa prihlásiť aj v podateľni úradu.

Predsedajúci rokovania, zvyčajne primátor, alebo jeho zástupca, by v úvode diskusie ku konkrétnemu bodu už len zapísali ďalších prihlásených v rokovacej sále a ukončili možnosť prihlásenia sa do diskusie pred vystúpením prvého diskutujúceho.

Faktické poznámky, časovo limitované a pre každého poslanca s možnosťou len jednej po diskusnom príspevku, by sa pochopiteľne mali týkať len vystúpenia ostatného diskutujúceho.

Tým, že rokovanie komisií zastupiteľstva je verejné, môžu nielen poslanci ale aj občania prerokovať detaily k jednotlivým bodom programu už v komisiách. Samotné rokovanie zastupiteľstva sa tak môže sústrediť na relevantné pripomienky k bodom programu.

Pre občanov to bude užitočnejšie, ako keď budú počúvať, kto z poslancov koho a s akým problémom stretol. Na to by mala stačiť komunikácia poslancov s fungujúcim mestským úradom a mestskými podnikmi.

Nehovoriac o tom, že pri takomto spôsobe rokovania si všetci navzájom ušetria čas aj nervy. Možno sa to nepodarí hneď, ale chce to len drobné zmeny v rokovacom poriadku a trochu viac vzájomného rešpektu.

Pokúsim sa to zhrnúť: Rokovanie zastupiteľstva pripravia spoločne primátor a predsedovia komisií, tí uvedú jednotlivé body programu, do diskusie sa bude možné prihlásiť od momentu zverejnenia pozvánky, najneskôr však v úvode diskusie k jednotlivým bodom a prípadné faktické poznámky budú adresované iba predrečníkovi.

Pomerne jednoduché, možno to stojí za pokus.

Ilustračné foto: Archív iR

Belo Hefler

O autorovi Belo Hefler

Vyštudoval politológiu na FiF UK v Bratislave, publikoval napr. v Rádiu Slobodná Európa, v týždenníkoch Domino Efekt, Fakty, Reflex (CZ) a v denníku SME, kde zastával post zást. obchodného riaditeľa. E-mail: behe@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od Belo Hefler →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery

2 thoughts on “Aby sa im dobre rokovalo”

  1. Spätné upozornenie: ..a na množství nehleďte

Komentáre sú vypnuté.