Mesiac: júl 2012

Prerokujú aj návrh zmeny rozpočtu

ROŽŇAVA – Vo štvrtok 2. augusta sa od 13-tej hodiny uskutoční v rokovacej miestnosti (suterén budovy mestského úradu) ďalšie tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
V programe rokovania je navrhnutých celkom 9 bodov, medzi inými aj prerokovanie protestu okresného prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku na základe podnetu bývalého mestského policajta Pavla Pachníka z Dolného Kubína, ktorý podáva na celom Slovensku podnety na preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzných nariadení na ochranu verejného poriadku. Pokračovať v čítaní →

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery

Primátora si zvolime 27. októbra

ROŽŇAVA – Voľby nového primátora po odstúpení Vladislava Laciaka (nez.) z tejto funkcie sa v Rožňave uskutočnia v sobotu 27. októbra.
O vypísaní volieb rozhoduje predseda parlamentu, ktorý o tom vydal rozhodnutie v pondelok 23. júla. Spolu s voľbami primátora v Rožňave sa uskutočnia doplňujúce voľby starostov a poslancov aj v ďalších obciach Slovenska. Pokračovať v čítaní →

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery

Pripravili workshop v Brdárke

BRDÁRKA – Občianske združenie Alter Nativa, pôsobiace v Brdárke, organizuje 3. až 5. augusta workshop pod názvom „Úvod do kováčskeho remesla“.
Záujemcovia sa budú môcť zoznámiť s prácou umeleckého kováča a prakticky si vyskúšať toto zaujímavé remeslo.
Okrem praktických skúseností si každý, kto bude chcieť, môže odniesť vlastnoručne ukutý suvenír. Pokračovať v čítaní →

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery

Letný tábor v knižnici

ROŽŇAVA – Od pondelka 30. júla do piatku 3. augusta pripravili v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave letný tábor pod názvom „v ríši dobrodružstiev“.
Určený je pre vekovú kategóriu 7 až 11 rokov (deti 2. až 5. ročník ZŠ). Účastnícky poplatok je 30 € (z toho 10 € na obedy), prihlášky je potrebné doručiť osobne spolu s uhradením poplatku. Pokračovať v čítaní →

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery