Mesiac: január 2012

Rožňavskí Saleziáni oslavovali

Rožňavskí saleziáni oslavovovali, slávnostnou akadémiou si uctili sviatok Jána Bosca, zakladateľa rádu. Z podujatia vám prinášame fotoreportáž, ktorej autorom je Jozef Šebalj.
Možnosť prezentovať sa sériou fotografií v rubrike FotoBlog ponúkame komukoľvek z vás. Posielajte nám ich na redakčný email redakcia@inforoznava.sk v zmenšenej veľkosti pre zverejnenie na internete. Pokračovať v čítaní →

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli

U dlžníkov má mesto desaťtisíce eur

Mesto Rožňava ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe § 52 ods. 2 písm. a) zákona č. 569/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov. Pokračovať v čítaní →

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli

V centre Rožňavy je klzisko

Nedávna návšteva prezidenta republiky v Rožňave bola dôvodom náhleho čistenia Námestia báníkov. V tej časti, kde najvyššieho predstaviteľa krajiny privítal primátor a ďalší miestni funkcionári, čakajúci pred budovou historickej radnice.
Pretrvávajúce studené a mrazivé počasie neuľahčuje pracovníkom Technických služieb mesta čistenie mestských komunikácií, ak sú však aj v samotnom centre mesta už niekoľko dní pokryté vrstvou ľadu bez ich povšimnutia, potom sú pochybnosti zjavne namieste. Pokračovať v čítaní →

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli

Bollo rozdal zhabané noviny

Starosta obce Krásnohorské Podhradie Peter Bollo (Most-Híd), ktorý má na kandidátke Bugárovcov do parlamentných volieb poradové číslo 118, nechal vo štvrtok distribuovať vianočné číslo obecných novín Život pod hradom.
Celý náklad vytlačených novín zhabal tesne pred plánovanou distribúciou ešte v decembri minulého roku. Pokračovať v čítaní →

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli

Ako prví vstúpili do mesta Rumuni

Dnes zorganizovalo Mesto Dobšiná a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) spomienkovú slávnosť na počesť 67. výročia oslobodenia mesta.
Pred budovou miestnej radnice zaznel príhovor primátora mesta Karola Horníka (Smer-SD). Skupinka asi päťdesiatich ľudí stojacich na Námestí baníkov, z ktorých bola polovica zamestnancov mesta, si vypočula aj príhovor kronikára mesta a predsedu miestnej organizácie SZPB Františka Novotného. Pokračovať v čítaní →

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli