U dlžníkov má mesto desaťtisíce eur

Mesto Rožňava ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe § 52 ods. 2 písm. a) zákona č. 569/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov. Aktualizovaný zoznam nájdete v sekcii: „ekonomika a hospodárenie mesta“ v príspevku „daňoví dlžníci mesta“.
Informuje o tom Andrea Beshirová z odboru finančného, miestnych daní a poplatkov Mestského úradu v Rožňave na oficiálnej stránke mesta Roznava.sk.
Mesto zverejnilo zoznam dlžníkov podľa stavu k 31. decembru 2011, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
„V snahe pozitívne motivovať daňové subjekty správca dane bude aktualizovať zoznam daňových dlžníkov k 30. 6. 2012. Zo zoznamu vyradí tie osoby, ktoré k uvedenému dátumu uhradia daňový nedoplatok v plnej výške,“ uvádza sa ďalej v ozname.
V prípade fyzických osôb je najväčší dlh vyčíslený až do výšky 31 123,97 eur, ďalší dlžník v poradí je na úrovni 5 423,66 eur.
U právnických osôb je najvyššia dlžná suma vyčíslená vo výške 65 535,17 eur, ďalší dlžník v poradí je so sumou 36 830,75 eur.
Dokument:
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Zoznam daňových dlžníkov – právnické osoby
Zdroj: Roznava.sk Ilustračné foto: stock.xchng

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery