Od 2. marca zápis detí

Mesto Rožňava oznamuje rodičom, že z á p i s detí do materských škôl na školský rok 2009/2010 sa uskutoční v termíne od 2. 3. 2009 do 31. 3. 2009.

 

 

 

Zápis sa uskutoční v uvedených školských zariadeniach: 

Materská škola Ul. E. Rótha v Rožňave

Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – p. riad. Gemerská
Čas zápisu: 7,00 h – 16,00 h
Vek prijímaných detí: 2 – 6 rokov
Informácie: telefón – 734 49 29
Materská škola Ul. kozmonautov v Rožňave

Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – p. riad. Andraščíková
Čas zápisu: 8,00 h – 16,00 h
Vek prijímaných detí: 2,5 – 6 rokov
Informácie: telefón – 734 48 91
Materská škola Ul. krátka v Rožňave

Miesto zápisu: v budove MŠ – p. riad. Grígerová
Čas zápisu: 8,00 h – 16,00 h
Vek prijímaných detí: 2,5 – 6 rokov
Informácie: telefón – 734 25 61
Materská škola Ul. Kyjevská v Rožňave

Miesto zápisu: kancelária riaditeľky – p. riad. Bc. Kelemenová
Čas zápisu: 8,00 h – 16,00 h
Vek prijímaných detí: 2 – 6 rokov
Informácie: telefón – 734 18 93
Materská škola Ul. pionierov v Rožňave

Miesto zápisu: kancelária riaditeľky – p. riad. Hencelová
Čas zápisu: 10,30 h – 16,00 h
Vek prijímaných detí: 2,5 – 6 rokov
Informácie: telefón – 734 14 55
Materská škola Ul. Štítnická v Rožňave

Miesto zápisu: kancelária riaditeľky – p. riad. Mihóková
Čas zápisu: 8,00 h – 16,00 h
Vek prijímaných detí: 2 – 6 rokov
Informácie: telefón – 734 30 96
Materská škola Ul. Vajanského v Rožňave

Miesto zápisu: kancelária riaditeľky – p. riad. Petrová
Čas zápisu: 8,00 h – 16,00 h
Vek prijímaných detí: 2 – 6 rokov
Informácie: telefón – 734 47 16
Materská škola s výchovným jazykom maďarským Ul. E. Rótha v Rožňave

Miesto zápisu: kancelária riaditeľky – p. riad. Mátéová
Čas zápisu: 7,00 h – 16,00 h
Vek prijímaných detí: 2,5 – 6 rokov
Informácie: telefón – 732 92 32
Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť: platný občiansky preukaz a k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

K žiadosti je potrebné ďalej doložiť:
– potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
– číslo zdravotnej poisťovne dieťaťa

Tlačivo Žiadosť pre prijatie dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie

Informuje o tom oficiálna stránka mesta Roznava.sk

Ilustračné foto: Archív Inforoznava.sk

BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "Od 2. marca zápis detí"

Zanechať komentár