Zvažujú vyšetrovanie odmeny

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) vykonal v meste Rožňava kontrolu hospodárenia s majetkom majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly.
Informáciu o výsledku kontroly prerokujú poslanci na svojom zasadnutí vo štvrtok 29. novembra, ktoré začína od 13-tej hodiny a v návrhu programu má celkom 17 bodov.
NKÚ SR vytýka mestu niekoľko vážnych nedostatkov, medzi iným aj to, že „vyplatenie mimoriadnej odmeny primátorovi mesta v roku 2008 malo za následok konanie mesta v rozpore so zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.“
Vladislavovi Laciakovi, ktorý z postu primátora odstúpil v posledný májový deň t. r., schválili poslanci svojim uznesením na rokovaní zastupiteľstva 24. januára 2008 odmenu vo výške takmer 160 tisíc korún ako 0,10 % z celkovej sumy získaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na nákup pozemkov a stavieb v Priemyselnej zóne Rožňava a na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacich s regionálnym rozvojom.   
„Po vypracovaní právnej analýzy k uvedenej veci zvážime možnosť podania podnetu orgánom činným v trestnom konaní,“ uviedol v reakcii na zistenia NKÚ SR novozvolený primátor mesta Pavol Burdiga (Most).
Za uznesenie, ktorým poslanci Laciakovi odmenu 24. januára 2008 v rozpore s legislatívou schválili, hlasovali zo vtedajších 19-tich poslancov 17-ti, jeden bol neprítomný – Juraj Dubovský (Nez.) a jeden nehlasoval – Ondrej Bolaček (Nez.). Za hlasovali siedmi poslanci, ktorí aj dnes sú v zastupiteľstve – Peter Džačár (Nez.), František Focko (Smer-SD), Dionýz Kemény (Nez.), Ľudovít Kossuth (Nez.), Arpád Laco (SMK), Dušan Pavlík (Nez.) a Dušan Pollák (Nez.), a tiež 10-ti poslanci, ktorí už nie sú v zastupiteľstve – Viktor Baláž (Nez.), Dezider Bánes (SMK), Ladislav Dávid (Nez.), František Kardoš (Nez.), Arpád Kavečanky (Smer-SD), Katarína Kopecká (Smer-SD), Peter Soldos (SMK), Erika Szabadosová (SMK), Alexander Turek (Nez.) a Terézia Váradiová (SMK).
Hlavná kontrolórka mesta Katarína Balážová, právnici mesta a ani Okresná prokuratúra v Rožňave, ktorá je povinná zo zákona dozerať na dodržiavanie zákonnosti aj z vlastnej iniciatívy, vtedajšie uznesenie poslancov nenapadli.
Exprimátor mesta István Mátyus sa už začiatkom leta obrátil v tejto veci na Okresnú prokuratúru v Rožňave, tá však podnet zamietla s tým, že uplynula 3-ročná premlčacia lehota. V septembri podal podnet aj na Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý práve preveroval hospodárenie rožňavskej samosprávy. Začiatkom novembra napísal Otvorený list primátorovi a poslancom.
Na ostatnom rokovaní zastupiteľstva (25. 10.) si jeho aktivita vyslúžila aj kritiku z radov poslancov. “Dovoľujem si pripomenúť kauzy z minulosti, ktoré tiež boli premlčané a ktoré si pán Mátyus zrejme dobre pamätá, ako Apex, keď mesto ručilo tejto firme za pôžičku a stálo nás to budovy Mestského stavebného podniku a Mliečneho bufetu, a nehovorím o veži apod.” Ako na záver svojho vystúpenia poslanec Ján Lach (Most) ironicky poznamenal, občianska odvaha Mátyusa je podľa neho obdivuhodná, len prichádza neskoro.
“Pán poslanec Ján Lach svojim príspevkom sa predstavil v roli manipulatívneho človeka, človeka zaviazaného niekomu a zaujatého voči niekomu (vystúpil v diskusií ako druhý). To čo odznelo z jeho úst na adresu mojej osoby hodnotím ako nedôstojné človeka s neukončeným základným vzdelaním a tobôž človeka s vysokoškolským vzdelaním. Tu, takouto formou sa musím veľmi ostro ohradiť proti jeho nepravdivým obvineniam,”  uviedol na margo veci Mátyus vo svojom otvorenom liste.
Exprimátor Vladislav Laciak zanechal mestu aj ďalšiu „mínu“ v podobe pokuty z Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) vo výške 266.829,73 eur (8.038.512,45 Sk). Vo veci už rozhodol v neprospech mesta Krajský súd v Bratislave, o zjavne márnom odvolaní mesta rozhodne v najbližších masiacoch Najvyšší súd SR.
Dokument – Uznesenie MZ
Foto: Archív infoRoznava.sk/Primátor Pavol Burdiga (Most) a prednostka MsÚ Darina Repaská 
Súvisiace články:
Exprimátor Mátyus písal aj Burdigovi
Laciakovu odmenu už nepreveria

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery