Zreštaurovali slavošovský oltár

Slavošovce, oltárV závere tohoročného leta sa do evanjelického kostola v Slavošovciach vrátil kompletne zreštaurovaný neskorobarokový oltár z 2. pol. 18. stor., ktorý tvorí jeden slohový komplex s kazateľnicou zreštaurovanou pred niekoľkými rokmi.
Informovala nás o tom kunsthistorička Edita Kušnierová.
Oltár reštaurovali pracovníci Štátnych reštaurátorských ateliérov v Bratislave, ktoré sú súčasťou Pamiatkového úradu. Jeho stav bol už kritický, takže reštaurovanie prišlo doslova v hodine dvanástej.
Finančné náklady na reštaurovanie boli poskytnuté dotáciou zo štátneho Programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom, s výnimkou piatich percent z celkového rozpočtu, ktoré uhradil vlastník.
Slavošovce, oltár1Oltár je v zozname doposiaľ zreštaurovaných diel hradených z tohto programu a z iných štátnych príspevkov v poradí už dvadsiatou treťou pamiatkou na území okresu Rožňava (a býv. okresu Rožňava) po oltároch, kazateľniciach a krstiteľniciach v kostoloch v Ardove, Betliari, Brzotíne, Ochtinej, Rákoši, Rochovciach, Rožňave, Rejdovej, Revúcej a Vyšnej Slanej.
Ako ďalej uviedla, slavošovský oltár má mimoriadne bohatú sochársku výzdobu. V oltárnej skrini je postava žehnajúceho Krista ako Spasiteľa sveta, po stranách postavy starozákonných bratov Mojžiša a Árona, v oltárnom nadstavci súsošie Najsvätejšej Trojice, dvaja anjeli trubači a postavy apoštolov sv. Petra a Pavla, v predele obraz Posledná večera Pánova.
„Tradične sú tu aj postavičky anjelikov a anjelské hlavičky zakomponované do ornamentálnej výzdoby oltárnej architektúry,“ vysvetlila.
Ako na záver spresnila, v súčasnosti je ďalších päť oltárov z evanjelických kostolov v Brdárke, Gočove, Koceľovciach, Markuške a Roštári v rukách reštaurátorov Štátnych reštaurátorských ateliérov v Bratislave.
Foto: Eva Šmelková, archív PÚ Rožňava

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery