Zloženie nezodpovedá štatútu mesta

Nezávislý poslanec Juraj Dubovský vysvetľuje dôvody svojej abdikácie.
Odstúpenie z členstva v Mestskej rade (MR) oznámil priamo na jej rokovaní v stredu 20. januára a následne vo štvrtok 21. januára potvrdil svoje rozhodnutie listom.
V ňom uvádza, že dôvodom jeho rozhodnutia je „skutočnosť, že súčasné zloženie mestskej rady nezodpovedá ustanoveniu § 22 Štatútu mesta Rožňava, podľa ktorého v zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.“
Ako dalej konkretizuje, “ vo voľbách do mestského zastupiteľstva v r.  2006 bolo zvolených 19 poslancov,  z toho boli 9 nezávislí, 5 za Smer-SD a 5 za SMK. Mestská rada bola zvolená tak, že v nej boli 2 členovia za Smer-SD, 2 členovia za SMK a 2 nezávislí (Kardoš, Dubovský)“.
„Poslanec Kardoš pred voľbami do KSK v r. 2009 vstúpil do SMK, teda teraz 6-ti poslanci za SMK majú 3 členov mestskej rady a 8-mi nezávislí len jedného,“ vysvetľuje v liste primátorovi mesta Vladislavovi Laciakovi (Smer-SD) svoje rozhodnutie. 
„Bez súhlasu členov mestskej rady za SMK mestská rada žiadne rozhodnutie prijať nemôže,“ pokračuje vo svojom vysvetľovaní. Podľa neho to zjavne nezodpovedá výsledku volieb.“Výsledkom tohto stavu je napr. skutočnosť, že mestská rada neprijala rozhodnutie ani v tak pre mesto neprijateľnom návrhu (ktorý tvrdošijne presadzuje A. Laczo), akým je návrh predať pozemok mesta – bod 11/3 programu MZ 28.1.“, konštatuje v liste poslanec Dubovský
Ako u vádza v závere listu, ešte v novembri 2009 po dohode s ďalšími nezávislými poslancami navrhol uskutočniť také zmeny v mestskej rade, aby jej zloženie zodpovedalo štatútu mesta. Na  zasadnutí mestskej rady (20. 1. 2010) bolo primátorom mesta oznámené, že strany Smer-SD a SMK so zmenami v mestskej rade nesúhlasia.
„Nie som ochotný byť v mestskej rade, ktorej zloženie nezodpovedá štatútu mesta. Preto sa členstva v mestskej rade vzdávam,“ uvádza  na záver svojho stanoviska nezávislý poslanec Juraj Dubovský.
Mestské zastupiteľstvo, ktoré bude už tento štvrtok, má ako tretí bod programu voľbu jedného člena mestskej rady namiesto poslanca Dubovského.
Dokument: JUDr. Juraj Dubovský – vzdanie sa členstva v Mestskej rade v Rožňave

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery