Živých zvolávam, mŕtvych…

Banícke múzeum v Rožňave a Slovenské technické múzeum Košice pozývajú na prehliadku výstavy ZVONY, ZVONKY, ZVONČEKY.
Výstava potrvá v Galérii Baníckeho múzea na Námestí baníkov v Rožňave /č. 25/ od 21. apríla do 19. júna 2009. Predstavuje košickú zvonolejársku tvorbu od polovice 17. storočia až po výrobky bratov Buchnerovcov zo začiatku 20. storočia a známe gemerské zvonkárstvo, ktoré má svoj pôvod v mestečku Jelšava.
Ako sa uvádza v propozíciách k výstave, hlavnú funkciu zvona výstižne vyjadruje častý nápis Vivos voco, mortuos plango, fulgura franco – Živých zvolávam, mŕtvych oplakávam, blesky lámem.
Zvon od začiatku svojho používania v 4. storočí prešiel mnohými zmenami. Jeho tvar sa ustálil až na konci stredoveku. K nám sa dostali zvony s príchodom kresťanstva.
V r. 590 zaznel prvý zvon v Ríme a pápež Sibinian, ktorý sa o rozširovanie zvonov staral, v r. 604 nariadil, aby sa zvonom oznamovali hodiny k modlitbám. V 10. storočí už boli zvony hodne používané aj u nás.  
Foto: Inforoznava.sk / Matúš Bischof

 


 
 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli