Zastúpenie vo Francúzsku malo aj rožňavské gymnázium

Koncom októbra sa vo Francúzskom Mandelieu stretli predstavitelia rôznych krajín na výročnej konferencii eTwinning a Erasmus+, ktorá bola spojená s odovzdávaním národných ocenení  jednotlivých projektov.

Organizátori pripravili workshopy podľa výberu účastníkov spolu s praktickými aktivitami.

Zuzana Polónyová

Slovensko reprezentovalo 11 účastníkov, medzi ktorými bola aj Zuzana Polónyová, učiteľka z Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave.

eTwinningu sa začala venovať od minulého roka a aktívne spolupracuje s ďalšími kolegami, pracuje na projektoch a zúčastňuje sa rôznych webinárov, organizovaných ambasádormi v eTwinning.

eTwinning je súčasťou vzdelávacieho európskeho programu Erasmus+. Je to internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.

Zameriava sa na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl.

Učitelia, ktorí sa mimoriadne zapájajú do eTwinningu, sú potom pozvaní na rôzne akcie, kde majú všetko hradené. 

Všetky školy, ktoré sú zapojené v eTwinningu, sú na európskej úrovni uznávané ako vzory v programe eTwinning a tvoria sieť vedúcich škôl, ktoré inšpirujú budúci vývoj tejto akcie, sú výrazne zviditeľnené na európskej úrovni a vo svojich propagačných a informačných materiáloch. Taktiež môžu získať certifikát Škola eTwinning.

Zapojiť sa do práce s eTwinning môžu všetci učitelia,  keďže je možné spolupracovať aj  s krajinami ako je Maďarsko, Poľsko, Česká republika atď., kde sa môže komunikovať aj v inom ako anglickom jazyku.

Prečo sa zapojiť?

Pretože okrem radosti a zábavy pri učení eTwinning ponúka:

  • bezplatný prístup
  • zmysel pre komunitu
  • bezpečné prostredie
  • projekty zamerané na spoluprácu škôl
  • možnosť profesionálneho rastu
  • podporu
  • šťastných žiakov
  • žiadnu byrokraciu
  • uznanie vašej práce
  • zábavu v triede

Domovská webstránka programu: eTwinning.sk

Foto: Archív Z. Polónyovej

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery