Zahlasujú si po dvoch mesiacoch

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Štítniku sa opäť stretnú na verejnom zasadnutí. Po dvoch mesiacoch ich zvolal starosta obce Miloš Gallo Barnák (SDKÚ-DS, SaS).
Rokovanie sa bude týkať najmä problematiky financií a hospodárenia obce v minulom roku. Poslanci budú schvaľovať záverečný účet obce za rok 2011, ku ktorému vypracovala stanovisko hlavná kontrolórka obce – Ing. Zuzana Končeková.
Prvýkrát sa budú zaoberať výročnou správou obce. Za rok 2011 ju vypracovala účtovníčka obce – Bc. Diana Kupcová. Doteraz obec žiadnu svoju výročnú správu  nezverejnila.
Prítomní sa dozvedia niečo o výsledkoch práce kontrolórky, ktorá predloží poslancom správu o kontrolnej činnosti za minulý rok. Poslanci jej následne schvália nové úlohy. Okrem toho sa budú zaoberať aj správou audítora a programovým rozpočtom obce na rok 2012.
Stravníci školskej jedálne sa dozvedia, koľko ich bude stáť po novom obed, rokovať sa bude tiež ohľadom prevádzkového poriadku cintorína. Aj keď po funuse, poslanci budú schvaľovať všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní predvolebných plagátov. Na záver prerokujú plat starostu obce.
Zasadnutie sa bude konať na obvyklom mieste – v zasadačke obecného úradu v pondelok 16. apríla so začiatkom o 16-tej hodine.
Návštevníkov svojej webstránky obec o program zasadnutia opäť ukrátila. Ak chcú obyvatelia obce vedieť presný program zasadnutia, musia sa unúvať k úradnej tabuli na námestí.
Ilustračné foto: InfoRoznava.sk/Stitnik

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery