Z rokovania zastupiteľstva je seriál, poslanci sa vadia o čase, kedy majú začať

Do tretice všetko najlepšie. Povedali si poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave a v zajtra (6. 7.) zasadnú v poradí tretíkrát, aby prerokovali body programu zo zasadnutia, konajúceho sa 23. júna tohto roku. Keďže zasadnutie zastupiteľstva nebolo v ten deň uznášaniaschopné, vrátili sa do rokovacej sály na druhý deň a začali pracovať o šiestej hodine ráno. Zajtra rovnako o šiestej ráno sa majú zísť opäť a podľa niektorých z poslancov “ak pán Boh dá, snaď to už doklepeme“.
Ani toto rokovanie však, zdá sa, neprebehne hladko. Poslanec Ivan Kuhn (OKS) zaslal kolegom a primátorovi mesta Pavlovi Burdigovi (Most-Híd) list, v ktorom sa voči stretnutiu mimo obvyklý čas ohradil a žiada, aby sa rokovalo podľa rokovacieho poriadku so začiatkom o deviatej hodine ráno.
Redakcia infoRoznava.sk má k dispozícií list, ktorý zaslal poslanec Kuhn primátorovi a jeho obsah vám prinášame v plnom znení.
“Vážený pán primátor, vážení kolegovia,
ako som už avizoval na zasadnutí MZ minulý piatok, podľa Rokovacieho poriadku MZ: „Zasadnutia mestského zastupiteľstva zvoláva primátor okrem prípadov uvedených v § 13b ods.6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov so začiatkom spravidla o 9,00 hodine.“ Slovo spravidla znamená „takmer pravidelne“.
Je to formulácia, ktorá na jednej strane hovorí, že by to malo byť takmer vždy o 9:00, ale umožňuje vo výnimočných prípadoch posunúť začiatok rokovania na iný čas. Takouto výnimočnou udalosťou bola potreba schváliť záverečný účet mesta do konca júna a problém nájsť náhradný termín v krátkom časovom úseku, ktorý ostával do konca mesiaca. V tejto chvíli neviem o žiadnej výnimočnej situácii, ktorá by si vyžadovala zmenu času začiatku zasadnutia MZ.
Aj keď ja osobne som preferoval začiatok rokovaní MZ o 15:00, tak aby sa na nich bez problémov mohli zúčastňovať prípadne ich v priamom televíznom prenose sledovať aj zamestnaní občania mesta, rešpektoval som vôľu väčšiny poslancov a chodil som vždy na zasadnutia MZ, ktoré začínali o 9:00. A teraz žiadam primátora, aby rešpektoval Rokovací poriadok MZ.
S úctou, Ivan Kuhn“.

Primátor Burdiga odpovedal poslancovi Kuhnovi takto::
„Pán poslanec,
rešpektujem, no ako si citoval vo výnimočných prípadoch je možné čas posunúť. Takže keď ma pamäť neklame, tak si dole na zastupiteľstve sedel aj Ty, keď sa poslanci dohodli. Chcem Ťa však uisťiť, že určite to do budúcna nebude pravidlom, veď doposiaľ všetky zastupiteľstvá začínali o takom čase, ako je uvedené v rokovacom poriadku. Toto je výnimočné, veď Ty dobre Vieš prečo, no bolo by dobré, aby sme už konečne ukončili začaté MZ.
S úctou Pavol Burdiga“

Reakcie poslancov
Poslanec Ivan Kuhn adresoval svoj nesúhlas so začiatkom rokovania o šiestej hodine okrem primátora Burdigu aj svojím kolegom. Poprosili sme ich o reakciu a zodpovedanie otázky, či súhlasia so začiakom rokovania o šiestej hodine ráno. Ich odpovede vám prinášame v poradí, v akom nám ich poslanci do redakcie poslali a v ich plnom znení.
Dionýz Kemény (TIP): “ Je to neštandardný termín, verím, že sa nebude opakovať. Tentokrát ho z osobných a rodinných dôvodov výnimočne akceptujem. Budeme musieť upraviť rokovací poriadok, kde sa uvádza slovo ,,spravidla“ o 9:00 hod.“
Ján Lach (Most-Híd), zást. primátora: „Súhlasím s termínom konania mestského zastupiteľstva dňa 6.7.2016 od 06,00 hodine. Na rokovanie mestského zastupiteľstva (MZ) som mal vo svojom pláne vyčlenený deň 23.6.2016. Kolegovia poslanci využili svoje právo zrušiť rokovanie MZ v tento deň. Bez problémov som sa dostavil nasledujúci deň rán o 06,00 na rokovanie MZ, lebo sa jednalo o nesmierne dôležité termínované úlohy pre zabezpečenie chodu mesta. Nechválenie záverečného účtu mesta by znamenalo, že v nasledujúcom období by sme nedostali podielové dane.
Rokovanie MZ sme ukončili o 09,00 hod z dôvodu, že kolegovia poslanci mali neodkladné povinnosti. Primátor a ja sme museli ísť na zasadnutie Akčnej rady, kde sa pripravuje Akčný plán pre okres Rožňava. Tiež termínovaná úloha vysokej priority. Akčný plán bude kľúčovým plánom pre rozvoj okresu v rámci znižovania nezamestnanosti.
Posledných 42 rokov vstávam ráno o 05,00 hod. aj cez víkend. Niekedy aj skôr. Mám svoju prácu, ktorá je viazaná na firmy, pre ktoré pracujem. Termín konania zasadnutia MZ o 06,00 hod. mi vyhovuje, lebo bude po dni pracovného voľna. Nebude na úkor mojich ďalších povinností z časového hľadiska. Ťažko môžem žiadať od firiem, pre ktoré pracujem aby zmenili svoj pracovný čas kvôli môjmu výkonu poslaneckých povinností.
Kolegovia poslanci využili svoje právo na obštrukcie, čo je absolútne v poriadku, ale nikto im nedal právo na to, aby to robili na úkor ostatných kolegov. Teraz si myslím, že by mohli byť ústretoví. Podľa môjho názoru tu nejde o porušenie rokovacieho poriadku, ale o osobné pohodlie“.

Milan Capák (KSS): “Takto som odpovedal na pozvanku MZ o 6 hod. Odpoveď som poslal primátorovi, prednostke, hlavnej kontrolórke a poslancom okrem Lacha – ten nevie, čo chce, preto zatiaľ ostal špekulant pre svoje záujmy, Džačára – on je vždy toho názoru ako primátor – vlastný nemá, Mihóka – ten ani len s faktickou poznámkou sa nezapojil za takmer 2 roky- názor primátora je jeho názor, ako u Džačára.
Uznesením MZ sme rozhodli, že začiatok MZ bude o 9 hodine. O 13 hodine bude diskusný čas pre občanov. Pýtam sa, a zvlášť hlavnej kontrolórky mesta, čo za arogancia moci má možnosť a právo zmeniť toto Uznesenie 13-tich poslancov? Ja nie som niečí poskok a ten z poslancov, ktorý zo seba poskoka nechá robiť, tak nech si len na MZ v týchto bludných časových nápadoch chodí. Zvlášť keď mu už nevadí ani to, že určite by s tým nesúhlasili ani jeho vlastni voliči. Vazení, čím ďalej, tým viac akosi IQ nápadov ide nadol a preto, so mnou vôbec v inom čase ako o 9 hodine ani nerátajte. Želám vám teplé leto. Dovidenia, dopočutia.“

Matúš Bischof (OKS): “So začiatkom rokovania o šiestej hodine nesúhlasím, lebo poslanecká väčšina si nasilu presadila zmenu z poobedňajších hodín na 9.00. Teraz, keď to tak má byť, vymýšľajú tento cirkus ráno o šiestej. Ide o primitívnu pomstu za vytiahnutie kariet. Nedodržiavajú pravidlá, dokonca ani tie, ktoré sami vymysleli.“

Zoltán Beke (Nez.): „Keďže v zmysle pozvánky ďalšie pokračovanie júnového zastupiteľstva je zvolané na deň 6.7.2016 o 6.00, ja rešpektujem pozvanie a mienim prísť na zastupiteľstvo v danom termíne. Nakoľko som zamestnaný a nie som ani na dovolenke, tak nemám dôvod odmietnuť pozvanie.
Podľa môjho názoru konečne bolo by potrebné čím skôr už prejednať ostávajúce body, aby aj obyvatelia mesta vedeli pokračovať vo svojich vybavovačkách, ktoré závisia práve od rozhodnutia zastupiteľstva. Iste uznáte aj vy, že žiaľ dvojtýždňovým meškaním zastupiteľstva aj tak stratia občania oveľa viac času, lebo akurát prišlo leto a s ním aj dovolenková sezóna, kedy ťažšie a zdĺhavejšie sa vybavujú veci aj po úradoch.
Skorší začiatok zastupiteľstva pre mňa je výhodnejší aj z toho titulu, že aj ja jednám s klientelou, ktorá ma navštevuje cca od 9.00 hod. Keď skorej začneme, skorej aj skončíme a tým skorej budem môcť sa venovať aj svojej práci resp. klientele“.

Peter Džačár (nez.): Poslanec Peter Džačár na našu výzvu kontaktoval redakciu infoRoznava.sk telefonicky, kde vo svojom vyjadrení uviedol, že so začiatkom rokovania o šiestej hodine nemá problém. Ako uviedol, ide totiž už o tretí deň rokovania a bolo by vhodné toto zastupiteľstvo ukončiť, aby sa poslanci mohli venovať okrem práce pre občanov aj svojej práci. Podľa jeho slov sa nesúhlas s prejednávanými bodmi nerieši odchodom z rokovacej sály, ale stanoviskom PROTI pri hlasovaní.
Ako ďalej povedal, Pavol Burdiga je podľa neho a aj obyvateľov Rožňavy s ktorými sa stretáva, primátorom, ktorý patrí v poslednom období medzi najlepších. Za jeho éry sa mesto dostalo z finančných problémov, začalo a ukončilo sa množstvo projektov potrebných pre obyvateľov Rožňavy a myslí si, že si plat vo výške, v akej ho mal v predchádzajúcom období, zaslúži. Na záver dodal: “Primátor musí byť k dispozícií 24 hodín denne a podľa mňa robí viac než poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.“

Ako sa to začalo
Seriál Rokovanie na trikrát spôsobila štvorica poslancov, ktorí na rokovaní MZ 23. júna 2016 vybrali svoje karty z hlasovacích zariadení a odmietli pokračovať. Zabránili tak opätovnému schvaľovaniu navýšenia základného platu primátora o 30 percentné odmeny.
O mzde pre prvého muža mesta sa po prvýkrát tohto roku rokovalo na aprílovom zasadnutí, kedy poslanci odsúhlasili primátorovi len základnu zložku platu, no jej druhú časť, odmeny vo výške 30 percent, neschválili.
Na nasledujúcom zasadnutí MZ, teda 23. júna, navrhol poslanec Arpád Laco prerokovanie platu primátora opäť. Štyria poslanci však znemožnili rokovať o odmenách pre P. Burdigu tým, že z hlasovacích zariadení vybrali svoje karty a z rokovacej sály odišli.
Ani druhý pokus vrátiť primátorovi plat sa nepodaril. Z trinástich poslancov sa v sále nachádzalo len deväť. Po odídení štyroch z nich sa rokovanie ukončilo. Šestica zvýšných zastupcov obyvateľov Rožňavy už nebola uznášaniaschponá. Na rokovanie sa však museli vrátiť nasledujúci deň, 24. júna, aby schválili záverečný účet mesta, na ktorom závisia podielové dane pre mesto Rožňava a tvoria značnú časť jeho príjmov.
Ako dopadne stredajšie zasadnutie MZ v Rožňave je nateraz otázne. Ako podotkol poslanec Zoltán Beke, bolo by načase prerokovať ostávajúce body. Najmä v ohľade na obyvateľov mesta, ktorých osobné záujmy sú podmienené od rozhodnutia zastupiteľstva.
Ostatní poslanci svoje odpovede do uzávierky nedodali. Veríme, že sa tak stalo len z dôvodu ich pracovnej vyťaženosti a hneď, ako ich vyjadrenia bude mať infoRoznava.sk k dispozícií, prinesieme ich našim čitateľom.
Renáta MAZURKOVÁ
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk / Jaro Maliňák

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Mzdy v inzerátoch zafungovali