Vzdelávací ústav UPJŠ – anketa

Na naše otázky odpovedal Doc. PaedDr. Milan Ďuriček, CSc., mim. prof., riaditeľ Ústavu vzdelávania UPJŠ.
1. Ako ste spokojný s výsledkami svojich študentov v minulom školskom roku?
S výsledkami študentov v končiacom akademickom roku 2007/08 som spokojný. Pri plnení školských úloh sa niektorí usilovali viac, iní menej. Tí druhí majú šancu do začiatku zimného semestra nadrobiť zameškané. V mimoškolskej aktivite sme mali niekoľko pekných podujatí. To, ktorému pripisujeme najväčší význam, bolo v apríli tohto roku v OKC pod názvom „Akadémia vysokoškolákov“. Študenti na Akadémii predstavili verejnosti svoje schopnosti v kultúrnej, zábavnej a športovej oblasti. V tejto tradícii budeme pokračovať každý rok.
2. S čím novým prichádzate v novom školskom roku?
Chceme, aby Rožňavčania vnímali náš Ústav vzdelávania UPJŠ ako potenciál, ktorý môže mestu niečo dať. Preto sme sa rozhodli pripraviť pre verejnosť ďalšie podujatie. Bude to „Deň športu pre všetkých Rožňavčanov“, ktorý je plánovaný na jar 2009. V októbri tohto roku spolu s mestom Rožňava organizujeme odbornú konferenciu na tému „Kam smeruje turizmus v okrese Rožňava“. Osobne si od konferencie dosť sľubujem, lebo je najvyšší čas začať robiť turizmus na inej úrovni, ako doposiaľ.
3. Čoho sa najviac obávate?
Nie sú to obavy, ale znepokojuje ma, že kvôli deficitu finančných prostriedkov na Univerzite P. J. Šafárika sa objavujú názory, že Ústav vzdelávania by sa mohol presídliť z Rožňavy do Košíc.
4. Čo si najviac prajete, aby sa vám v nadchádzajúcom školskom roku podarilo?
Mojim prvým prianím je, aby sa v treťom roku svojej existencie Ústav vzdelávania tak stabilizoval, že nebudú nijaké pochybnosti o jeho opodstatnenosti. Druhé prianie je, aby sme spolu s kolegami udržali doterajšiu dobrú úroveň vzdelávania. Tretie prianie je, aby prví absolventi nášho ústavu priniesli čerstvý vietor do priemyslu voľného času v regióne.
5. Čo by ste radi odkázali budúcim prvákom?
Odkaz pre nastupujúcich prvákov mám jeden, ale komplexnejší: Využite šancu študovať odbor, ktorý je na Slovensku jedinečný a s obrovskou perspektívou. Študujte so zanietením, lebo investovať do vzdelania sa oplatí.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery