Výťažok z akcie pôjde pre klub mladých

Už tento piatok, 23. 9.  sa symbolicky uzavrie letná turistická sezóna pod hradom Krásna Hôrka.
Rozlúčka s letnou turistickou sezónou sa bude konať v miestnom kempingu, so začiatkom o 18tej. O zábavu pre miestnych sa postará miestna rómska kapela KrasnaHorka Band.
Výťažok zo vstupného vo výške 2 eur (z toho 1 euro je konzumné) by mal po dohode v komisie kultúry, športu a cestovného ruchu poputovať pre účely Klubu mladých. Ten síce ešte nemá formu registrovanej organizácie, mládež sa však schádza v budove bývalého obecného úradu.
Okrem skutočnosti, že mládež netrávi väčšinu svojho času konzumáciu alkoholu v miestnych pohostinstvách, chvályhodná je aj ich činnosť pri obnove a upratovaní spomínaných priestorov. Keďže okrem príspevku od obce určeného  na podujatia potrebujú finančné aj vecné dary od sponzorov, rozhodla komisia tentokrát v ich prospech.
Komisia sa na tom zhodla vzhľadom na to, že doposiaľ nie sú registrovanou organizáciou a preto im nie je možné venovať percentá z daní ani sa nemôžu uchádzať o dotácie, resp. reagovať na výzvy.
Nad samotným symbolickým  každoročným záverom  sezóny  uvažovala komisia cestovného ruchu už v minulom volebnom období,  z ich zápisnice z r . 2007, z nosných bodov činnosti, vyberáme:
– zriadenie TIC v spolupráci s TIC Rožňava
– osadenie výrazných informačných tabúľ s otváracími hodinami Hradu, Mauzólea a Galérie pri vstupe do obce
– bezplatný vstup pre obyvateľov obce – parkovisko,hrad …
– založiť tradíciu otvorenia a ukončenia turistickej sezóny
– založiť tradíciu Krásnohorských dní
– majáles pri tabuli
– pod hradom zriadiť tabule s ponukou domácich podnikateľov
– remeslá-podporiť tradičné remeslá /odpustenie dane…/
– vytlačiť propagačné materiály na propagáciu obce
– pri obnovení „združenia“ sa aktívne podieľať na činnosti.
Zahájenie a ukončenie turistickej sezóny bolo aj súčasťou volebných programov kandidátov na starostu obce v novembrových komunálnych voľbách.
Foto: Archív InfoKrásnaHôrka.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery