Výsledky auditu nám neposkytli

DSCF8165V utorok 12. marca sme hovorcu mesta Rožňava Petra Galla požiadali o stručnú informáciu o výsledkoch personálneho auditu, ktorý na mestskom úrade vykonala firma CoMa Consulting z Trenčína.
Zaujímalo nás, aké konkrétne kroky konzultačná firma mestu odporučila a ako boli, resp. kedy budú zrealizované. Požiadali sme tiež o zaslanie dokumentu – záverov auditu.
Konzultačná firma si za audit vypýtala vyše osem tisíc eur.
Keďže sme od mesta nedostali žiadnu odpoveď, v piatok sme opätovne oslovili hovorcu Galla s otázkou, či nejakú chystá. Prisľúbil ju doručiť ešte v ten deň, no nestalo sa tak.
„O výsledkoch personálneho auditu na Mestskom úrade v Rožňave budeme v prvom rade informovať zamestnancov úradu, následne poslancov na najbližšom plánovanom zasadnutí mestského zastupiteľstva,“ uviedol Gallo v reakcii na náš ďalší email, ktorým sme v pondelok tohto týždňa chýbajúce odpovede z mesta urgovali.
Ako ďalej dodal, podľa zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej medzi Mestom Rožňava a spoločnosťou CoMa Consulting sa na všetky výstupy vzťahuje Autorský zákon a akékoľvek šírenie, kopírovanie a poskytovanie týchto výstupov sa bude považovať za porušenie zákona.
„Informatívna správa v znení odsúhlasenom poskytovateľom služby sa zverejní obvyklým spôsobom po oboznámení zamestnancov Mestského úradu v Rožňave a poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave,“ dodal na záver.
Napriek tomu, že sme namietali, že stručná informácia o tom, s akými výsledkami personálny audit prebehol, teda vyslovená/napísaná vlastnými slovami, nepodlieha autorskému zákonu, na ktorý sa odvoláva, ďalšie informácie nám už neposkytol.
Vyjadrili sme tiež počudovanie nad tým, že v piatok, keď nám prisľúbil odpoveď doručiť, ani v utorok predtým, keď naše otázky dostal, nič také neuviedol.
Rožňava sa hrdí titulom „transparentné mesto“, z tohto pohľadu je absurdné, ak mesto odmieta informovať médiá o priebehu, resp. o výsledkoch personálneho auditu – pravdaže v prijateľnej miere, aby neboli porušené zmluvné záväzky, čo by v tomto prípade znamenalo uviesť okruh tém, čím sa audit zaoberal, koľko pracovníkov/činností bolo preverených a čo z toho pre mesto vyplýva – napr. koľko ľudí by malo byť podľa zhotoviteľa prepustených, alebo naopak prijatých.
Najbližšie rokovanie zastupiteľstva sa uskutoční mimo plánovaných zasadnutí už tento týždeň vo štvrtok od 14-tej hodiny. V návrhu programu je zatiaľ osem bodov, informatívna správa o výsledkoch personálneho auditu medzi nimi nie je.
Dokument
Zmluva o poskytnutí služby
Prvá faktúra CoMa Consulting
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články:
Kuriózne odpovede miest a obcí
Právo na dobrú samosprávu

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery