Vynovili oltáre kostolov v Brdárke a v Markuške

Veľkonočné sviatky budú sláviť evanjelici v dvoch malých gemerských obciach Brdárke a Markuške pred vynovenými oltármi svojich kostolov.
Informovala nás o tom Edita Kušnierová z o. z. Gotická cesta.
Práca odborných reštaurátorov Štátnych reštaurátorských ateliérov v Bratislave bola financovaná z grantového programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom.
Jej výsledkom je odborné ošetrenie a stabilizovanie drevnej hmoty, navrátenie a oživenie pôvodnej polychrómie vzácnych barokových rezieb, sôch a malieb z polovice 18. storočia.
Dve zaujímavé neskorobarokové pamiatky výtvarného umenia tak pribudli do dnes už početného zoznamu obnovených národných kultúrnych pamiatok na známej turistickej trase Gotická cesta.
Foto: Pamiatky.custodea.com & o. z. Gotická cesta / M. Detko, E. Šmelková
Brdárka, oltár, foto M. DetkoMarkuška, oltár, foto E.Šmelková

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery