Vyhlásili zbierku na pamätník

Bez-názvuOkresný úrad v Rožňave povolil mestu Rožňava verejnú zbierku na vybudovanie Pamätníka baníckej práce.
Ten by mal byť osadený na východnej strane Námestia baníkov, približne v časti, kde predtým bol pamätník partizána Tótha.  Zbierka začala 17. decembra a povolená je na jeden rok.
Ako nás informovala Erika Švedová z mestského úradu, dobrovoľné finančné prostriedky môžu občania poukázať na účet 2165116051/0200, variabilný symbol 321713256. Môžu tak urobiť poštovými poukazmi, prevodom alebo priamym vkladom na účet.
Mesto vyhodnotí verejnú zbierku najneskôr do 17. januára 2015, keď predloží vyúčtovanie okresnému úradu.
Bez názvuKeď poslanci o zámere rokovali na svojom zasadnutí v júli tohto roku, poslanec Radoslav Kovács (nez.) uviedol. “Z môjho úplne laického pohľadu umiestnenie pamätníka je nevhodné, pretože ten priestor v centre námestia zvládne určité množstvo a kvalitu artefaktov a mne sa zdá, že toto nie.” Ako alternatívu navrhol pamätnú tabuľu.
“Najradšej by som to zmietol zo stola a dal tento návrh kompletne prepracovať, vrátane vizualizácií a verejnej diskusie, či vôbec ľudia takéto niečo v meste chcú,” namietal vtedy poslanec Matúš Bischof (OKS). Proti sa vyslovil aj jeho stranícky kolega Ivan Kuhn (OKS), preferujúci opravu chodníkov a ciest.
Zoltán Beke (nez.) kolegom pripomenul, že úcta baníctvu už bola daná tým, že najvýznamnejšie námestie mesta bolo premenované na banícke. “Od toho väčší hold nie je možné dať baníctvu a že sa tam umiestní socha, to je len na spestrenie námestia, ale nech je to potom dôstojné umelecké dielo, ktoré bude pýchov baníkov ale aj obyvateľov Rožňavy a okolia.”
Pred poslancami vtedy vystúpil aj autor návrhu architekt Ján Rusnák. Argumentoval, že návrh pamätníka i jeho umiestnenie prerokoval s pamiatkarmi. “Ako viete, v podstate celá koncepcia riešenia námestia je moja a to je súčasť tej koncepcie. Ja tu mám aj modelček a je škoda, že komisia výstavby nás neprizvala na rokovanie.” 
Nakoniec zastupiteľstvo v júli neschválilo ani návrh poslanca Jána Lacha (Most-Híd) umiestniť pamätník do stredu kruhovej križovatky pred hotelom Kras. Jeho ďalší  návrh, financovať pamätník s rozpočtom vyše 6 tisíc eur z verejnej zbierky, však prešiel.
Z histórie mesta
Prvá písomná zmienka o Rožňave pochádza z roku 1291. Nachádza sa v darovacej listine, vystavenej ostrihomskému arcibiskupovi Ladomérovi kráľom Ondrejom III. Prvou známou stavbou Rožňavy je pôvodný farský kostol, v súčasnosti biskupská katedrála, pochádzajúci z roku 1304. Tento kostol prešiel mnohými prestavbami, z ktorých najväčšie zmeny priniesla prestavba na prelome 15. a 16. storočia, reprezentovaná tzv. Bakóczovskou kaplnkou, jej renesančným vstupným portálom a neskorogotickým pastofóriom na severnej strane presbytéria. V blízkosti kostola vznikla osada, ktorá v roku 1382, ako predchodca dnešného mestského jadra, dostala mestské práva od kráľa Ľudovíta I. Z pôvodnej osady baníkov, ktorí sem prišli vyťažiť nerastné bohatstvo okolitých hôr, vzniklo mesto Rožňava – podľa názvu mimoriadne výnosnej bane Rosnoubana. Celá jeho nasledujúca história je úzko spätá s výnosnou ťažbou zlata, striebra, medi a neskôr železnej rudy. Neďaleko kostola sa zrodilo priestranné štvorcové námestie, obklopované honosnými meštianskymi domami najbohatších banských podnikateľov. V strede námestia, na mieste staršej stavby a v tieni tureckej hrozby, postavili v r. 1643 až 1654 charakteristickú mestskú vežu. Mesto v súčasnosti už úplne stratilo charakter banského mesta a postupne sa premenilo na mesto obchodno-remeselnícke. Pamätník baníckej práce na Námestí baníkov má stáť na počesť ťažkej baníckej práce, ktorá mesto formovala od jeho počiatkov.
Dokument: Vybudovanie Pamätníka baníckej práce na Námestí baníkov v Rožňave
Súvisiace články: Hovorili aj o “vševedkoch”
Foto & Video: infoRoznava.sk / Architekt Ján Rusnák ukazuje poslancom model pamätníka.
O pamätníku baníckej práce diskutovali na zasadnutí MZ v júli aj Arpád Kavečanky z baníckeho spolku Bratstvo a autor diela architekt Ján Rusnák

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery