Večný spánok Žofie Serédy narušili výskumníci

Po takmer 40-tich rokoch sa dnes po tretíkrát naruší večný spánok strážkyne kaplnky hradu Krásna Hôrka Žofie Serédy. V najbližších dňoch a mesiacoch bude telo predmetom záujmu vedeckých tímov zo Slovenskej akadémie vied v Bratislave a z Katedry antropológie PF UK. Výskum sa začal dnes preskúmaním tela na mieste v kaplnke hradu Krásna Hôrka a na základe výsledkov obhliadky bude odvezené na ďalšie výskumy do laboratórií v Bratislave.
Žofiino, časom neporušené telo, objavili pri prestavbe kostola v roku 1770 v obci Krásnohorské Podhradie. Andrássyovci narušili Žofiin posmrtný pokoj prvýkrát, keď jej telo nechali preniesť do rodovej kaplnky hradu krásna Hôrka. Po druhýkrát legendami opradenú Žofiu vyrušili v roku 1979 pracovníci betliarskeho múzea, ktorí jej telo premiestnili na hradné nádvorie a preodeli do nových šiat.
“Pripravovaný mikrobiologický a antropologický výskum má dať odpoveď na všetky otázky a dohady, týkajúce sa jej veku, roku a príčiny jej úmrtia, spôsobu mumifikovania tela v minulosti a jeho zachovania v budúcnosti, či DNA. Jedným z výsledkov bádania antropológov by mala byť aj rekonštrukcia tváre „neznámej“ mŕtvej. Výskum tela a reštaurovanie sarkofágu, v ktorom je uložené od začiatku 19. storočia, sú súčasťou prípravy novej expozície hradu Krásna Hôrka a zároveň budú verejnosti predstavené na reprezentatívnej výstave Žofia Pani Krásnej Hôrky v kaštieli Betliar počas letnej sezóny v roku 2016,“ informovala Judita Krajčiová.
Žofia Serédy, manželka Štefana Andrássyho, patrí medzi legendárne slovenské hradné panie, ktorá  svojim “zázračne“ zachovalým pozostatkom budí pozornosť laikov aj odbornej verejnosti. V uplynulých desaťročiach odborníci spochybnili totožnosť tejto múmie, patriacej pravdepodobne jednej z hrdiniek románu Móra Jókaiho Levočská biela pani, ktorá kedysi so svojimi synmi a švagrom Mikulášom verne očakávala príchod manžela, baróna Štefana Andrássyho z Levoče po tom, ako kurucké vojsko pod jeho velením pred cisárskymi vojskami kapitulovalo v tomto meste.
Niektorí historici však naznačujú, že by mohlo ísť o grófku Teréziu Doriovú, manželku Štefana III. Andrássyho, ktorá žila o dve generácie neskôr a tvár mŕtvej sa na ňu výrazne podobá.
Prvá manželka baróna Štefana I. Andrássyho vraj žila veľmi skromne a v celom širokom okolí si ju vážili ako dobrodinku. Preto si údajne zaslúžila, aby sa jej telo po smrti zachovalo neporušené. Nie sú v tom však žiadne čary. Na telo, pochované v hrobke kostola v Krásnohorskom Podhradí, kvapkala roky vápencová voda a vysúšal ho suchý prievan, čo prirodzene mumifikovalo telo barónky.
Z podkladov Múzea Betliar spracovala Renáta MAZURKOVÁ
Foto: Ján Krošlák

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery