Rožňavské radiály uvádzajú Okraj (a) iné

Milovníci projektu Rožňavské radiály si dnes podvečer prídu na svoje. V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, o 17:30, sa môžu tešiť na slávnostnú vernisáž ďalšej výstavy 3. ročníka tohto cyklu moderného umenia.
Podobne ako predchádzajúci rok, aj v roku 2015 je príprava a realizácia projektu finančne podporená dotáciou Ministerstva kultúry SR.
Oproti predchádzajúcim ročníkom prichádza projekt Rožňavských radiál 3 s výraznou dramaturgickou inováciou. Tretí ročník inovuje programovú štruktúru a výstavné aktivity rozširuje o prezentáciu autorských kurátorských výstav etablovaných teoretikov výtvarného umenia a kurátorov mladej generácie, prostredníctvom ktorých rožňavskému publiku predstaví aj osobnosti a prácu týchto kurátorov a teoretikov umenia. Preto svojou ostatnou výstavou v roku 2015 projekt Rožňavské radiály 3 predstavuje kurátorský výstavný projekt a osobu Jána Kraloviča.
Výstava pod názvom Okraj (a) iné svojím názvom sugeruje dvojakú možnosť čítania: Okraj a iné a O krajine. Prvá z možností hovorí o záujme a snahe tematizovať okrajové časti, zóny, medzipriestory medzi prírodnou a urbánnou štruktúrou. Druhá možnosť čítania odkazuje ku krajine ako protipólu k mestu, ako organickému celku, entite, ktorá je zviazaná skôr s autenticitou, živelnosťou, ale aj duchovnosťou. Mestská krajina bola jej pendantom v zmysle racionalizácie, osvojenia a podmanenia si prírody.
Pozornosť kurátora je sústredená na vzťah týchto dualít, ale špecifickejšie práve možnosť uchopenia a zadefinovania medzipriestoru: periférie alebo zóny. Je táto zóna aj hranicou medzi intuitívnym a racionálnym, spirituálnym a profánnym, nespútaným a logicky konštruovaným, náhodným a komponovaným? Aké vlastnosti majú „okraje“, „kraje krajín“ a v čom je špecifický prechod týmto územím? Čím je táto zóna charakteristická?
K výstave sú prizvaní autori, ktorí sa pohybujú medzi mestom a krajinou alebo ktorí pochádzajú z vidieckeho prostredia, menšieho mesta, alebo obce a aktuálne je miestom ich pobytu (veľko) mesto. Centrom záujmu je podoba reflexie ich skúsenosti s mestskou krajinou a prírodnou štruktúrou. Kde je hranica medzi danými prostrediami, ako ju vnímajú a čo v ich vizuálnej tvorbe reprezentuje?
Zámerom výstavy je na základe vybraných prác konfrontovať a tématizovať pohľad na okraje a krajiny a to na základe výberu generačne príbuzných autorov, avšak autorov pracujúcich s rozdielnymi formami mediálnych prí/výstupov ako maľba, fotografia, priestorová/multimediálna inštalácia, socha.
Podľa pozvánky spracovala: Renáta MAZURKOVÁ 
Foto: Rožňavské radiály 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery