V rokovaní pokračujú v utorok

DSCF0812Prerušené rokovanie Mestského zastupiteľstva zo dňa 26. novembra 2009 bude pokračovať v utorok 1. decembra 2009 o 16:00 hod. v rokovacej sále Mestského úradu v Rožňave.
Informovala o tom Helena Šujanská z Odboru všeobecnej a vnútornej správy mestského úradu. 
Poslanci by mali prerokovať ešte tieto body programu:
23. Správy hlavnej kontrolórky
1. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania VZN o zriadení účelového garančného fondu
2. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly ZŠ Jura Hronca na Zakarpatskej ul. č. 12 v Rožňave
3. Zásady finančnej kontroly v samospráve mesta Rožňava

24. Otázky poslancov
25. Diskusia
26. Záver
Neverejná časť rokovania

27. 1. Rožňavská a.s.
1. Účtovná závierka k 30.06.2009
2. Informácia o hospodárení spoločnosti za 07/2009
3. Informácia o hospodárení spoločnosti za 08/2009
4. Plán činnosti na rok 2009
 
Zdroj: Roznava.sk   Foto: Inforoznava.sk / Michal Valaštek

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery