V akej cene predáva pozemky KSK?

Na septembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Rožňave poslanci okrem iného schválili zámenu pozemkov mesta s firmou Kesko mobil.
V diskusii zazneli pochybnosti o výhodnosti tejto zámeny pre mesto.
Pozemok mesta bol súdnou znalkyňou ohodnotený na 5200 eur a pozemok žiadateľa na 3450 eur. Stavebný pozemok mesta teda len na 11 eur a pozemok žiadateľa pod cestou až na 25 eur za m2.
„Neďaleko predáva stavebné pozemky pri nemocnici Košický samosprávny kraj. Keď som sa zaujímal o kúpu pozemkov, vysvetlili mi, že pri tvorbe ceny postupujú v zmysle miestnych pravidiel, kde mesto má určenú cenu v centre 33 eur za m2,“ uviedol na rokovaní poslanec Karol Kováč (nez.).

KSK nepredáva pozemky v cene 33 eur za m2

Nie, KSK nepredávalo ani nepredáva pozemky v okolí rožňavskej nemocnice v cene 33 eur za m2,“ reagovala na našu otázku Zuzana Bobríková, hovorkyňa predsedu KSK.
Vysvetlila, že uznesením Zastupiteľstva KSK z augusta 2013 bol schválený prevod parcely č. 559/1 o výmere 34 826 m2 na základe obchodnej verejnej súťaže za minimálnu kúpnu cenu 560 000 eur.
Znaleckým posudkom ocenil znalec pozemok na 399 454,22 eur, tzn. 11,457 eur/m2 a oplotenie na 22 981,45 eur, spolu na 422 435,67 eur. 
„Ide o pozemok v  rámci areálu nemocnice na jej južnom svahu, medzi Betliarskou ul. a ul. Pod Kalváriou, určený na výstavbu rodinných domov, „spresnila.
Pôvodná minimálna kúpna cena schválená v Zastupiteľstve KSK v roku 2012 bola 800 000 eur, tzn. 22,971 eur/m2.
„Obchodné verejné súťaže vyhlásené v roku 2012 a 2013 neboli úspešné, preto na zasadnutie Zastupiteľstva KSK 13. októbra bol predložený návrh na zníženie minimálnej kúpnej ceny na 390 000 eur,“ dodala na záver.
Foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery