Už len dva mesiace pre kandidátov

Do 3. októbra musia odovzdať svoje kandidátne listiny politické strany, hnutia a koalície, prípadne nezávislí kandidáti.
Za politické strany, hnutia koalície tak urobí ich splnomocnenec v každom volebnom obvode (Rožňava ich má 3) v dvoch rovnopisoch, nezávislí kandidáti postupujú rovnako, avšak si ich podávajú sami.
Kandidátne listiny musia najneskôr v uvedenom termíne doručiť zapisovateľovi mestskej volebnej komisie.
Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta je 200. Rožňava mala k 29. júlu 18 791 obyvateľov.
Voľby poslancov a primátora sa konajú 27. novembra. Mestské zastupiteľstvo schválilo pre volebné obdobie 2010-2014 namiesto doterajších štyroch tri volebné obvody a namiesto doterajších 19 určilo celkový počet poslancov na 17.
Poslanci rokovali o tomto bode bez akejkoľvek diskusie, ignorujúc tak aj petíciu, organizovanú Občianskym klubom Rožňava, ktorú podpísalo ku dňu rokovania vyše 1500 občanov mesta. 
Občania sa petíciou domáhali zníženia počtu volebných obvodov a poslancov na minimálny počet, ktorý umožňuje zákon, tzn. v prípade Rožňavy na 2 volebné obvody a 13 poslancov.
Ulice patriace do volebného obvodu č. 1 / Počet poslancov 6
Dovčíkova, Kozmonautov, Krásnohorská, Ružová, Slnečná, Vitéz kert, Banícka, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Jána Brocku, Jasná, Juraja Marikovszkého, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Majerská, Martina Kukučína, Podrákošská, Skalná, Splavná, Strmá, Útulná, Čučmianska dlhá, J. A. Komenského, Lesná, Čučmianska, Sama Czabána, Akademika Hronca, Alej Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Janka Kráľa, Kósu-Schoppera, Kvetná, Lipová, Námestie 1. mája, Námestie baníkov, Pod Kalváriou, Šafárikova do č. 17 nepárne, do č. 22 párne, Špitálska, Tichá, Tlačiarenská, Záhradnícka, Zeleného stromu, Rožňavská Baňa, mestská časť Nadabula
Ulice patriace do volebného obvodu č. 2 / Počet poslancov 4
Mierová, Zlatá, Hviezdoslavova. Jarná, Letná, Vajanského, Strelnica, Štítnická, Železničná, Budovateľská, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Pionierov, Šípková, Ernesta Rótha, Malá, Šafárikova od č. 19 nepárne a od č. 50 párne do konca ulice
Ulice patriace do volebného obvodu č. 3 / Počet poslancov 7
Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla Dobšinského, Rumunská, 29. augusta, 9. mája, Bočná, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Laca Novomeského, Tehelná, Andreja Cházára, Jovická, M.R. Štefánika, Okružná, Východná, Zoltána Fábryho, Edelényska, Kyjevská , Zakarpatská
Dokument:
Kandidátna listina pre voľby poslancov za politické strany, hnutia  a koalície  
Kandidátna listina pre voľby nezávislých poslancov
Kandidátna listina pre voľby starostov a primátorov za politické strany, hnutia a koalície
Kandidátna listina pre voľby nezávislých starostov a primátorov

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery