Kroniku môžu doplniť aj občania

Mesto Rožňava vyzýva občanov, aby zaslali pripomienky, alebo doplňujúce údaje k návrhu zápisu Kronika mesta za rok 2009.
Návrh spracovala kronikárka mesta Oľga Benediktyová, občania môžu svoje pripomienky, doplňujúce údaje a návrhy so stručným odôvodnením zaslať do 23. augusta na e-mailovú adresu erika.svedova@roznava.sk , resp. písomne na adresu Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, alebo osobne v podateľni úradu.
Predložený návrh zápisu: Kronika mesta za rok 2009

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery