Usporiť 64 mil.? Dá sa!

DSCF5516Mesto Rožňava stojí pred dôležitým rozhodnutím, ako upraviť svoj rozpočet potom, čo sa radikálne znížil príjem z podielových daní.
V utorok o tom rokovali komisie zastupiteľstva, dnes sa tým budú zaoberať mestská rada a finančná komisia. Mal by tak vzniknúť návrh na rokovanie mimoriadneho zastupiteľstva, ktoré musí zmeny schváliť.
Samotný rozpočet bol na oficiálnej stránke mesta zverejnený tak, že bežný užívateľ mohol mať problémy, ak si ho chcel pohodlne prezerať, alebo vytlačiť – to nešlo vôbec. Preto sme dokument zverejnili vo formáte, v ktorom si ho môžete ľahšie prezerať, kopírovať z neho tie časti, ktoré vás zaujímajú, alebo tlačiť.
To by však samo o sebe nebolo ničím podstatným, dôležité je uvažovať nad prípadnými návrhmi, ktoré by si mohol osvojiť niektorý z poslancov a predostrieť ich v diskusii kolegom.
„Stačí si ho zbežne porovnať so zverejneným rozpočtom mesta Šaľa a rozdiel v kvalite človek vidí hneď po porovnaní prvých dvoch-troch strán,“ uviedol pre Inforoznava.sk podnikateľ Tibor Takáč.
Ako by chcel upraviť rozpočet mesta Rožňava a ušetriť tak, aby si to občania mesta vôbec nevšimli?
„Nemám o rozpočte dosť informácií, no z tých dostupných, teraz už aj odomknutých tabuliek, by som výdavky mesta v roku 2009 oproti „tučnému“roku 2008 po jednotlivých položkách nezvyšoval. Tam kde došlo k navýšeniu, som každú položku vrátil na úroveň roku 2008. „Zbytočné“ výdavky som škrtol úplne, mzdy a tovary som ešte znížil o zanedbateľných 10 %,“ uviedol svoj návrh Tibor Takáč.

Bežné výdavky (upravené na rok 2008 úspora + zníženie o 10 %) :
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania: – (8,0 mil. Sk + 10 % / 7,0 mil.)
2. Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP: – (2,0 mil. Sk + 10 % / 2,5 mil.)
3. Tovary a ďalšie služby: – (6,0 mil Sk + 10% / 9,4 mil.)
4. Reprezentačné výdavky v čase krízy: 0,0 Sk / – 0,5 mil. Sk
5. Propagácia mesta v čase krízy: 0,0 Sk / – 0,5 mil. Sk
6. Rožňavské noviny (prepych aj mimo krízy): 0.0 Sk / – 1,1 mil. Sk
7. Dni mesta v čase krízy: 0.162 Sk / – 0,5 mil. Sk
8. Príspevok – TS znížiť v čase krízy o 20 %: – 2,0 mil. Sk
9. Príspevok na MHD v čase krízy: 0,0 Sk / – 1,5 mil. Sk
10. Transfér – hmotná núdza: 500,0 Sk / – 3,0 mil. Sk
Bežné výdavky spolu: – (25,1 mil. Sk + 18,9 mil) = -44,0 mil. Sk
Kapitálové výdavky:
1. Nákup pozemkov v čase krízy: zbytočnosť – 0,9 mil. Sk
2. Nákup softwaru, hardwaru, tel. ústredne: – 1,1 mil. Sk
3. Technická vybavenosť – vlastné zdroje: – 16,4 mil. Sk
4. Propagácia mesta pri vstupe – panel: – 1,6 mil. Sk
Kapitálové výdavky spolu: – 20,0 mil Sk

Celkové zníženie rozpočtu: – 64,0 mil. Sk čo je zníženie iba o cca – 8,7 %, ale pri percentuálnom vyjadrení úspory iba z bežných výdavkov je to už nezanedbateľných 20,6 %.
„Neviem o koľko bude mať mesto nižšie príjmy oproti plánovaným, no keby som mal podrobnejší rozpočet aj s odôvodnením každej položky, určite by som ho vedel bezbolestne skresať o ďalších 10 %,“ vysvetlil svoj postup Tibor Takáč.
„To som ešte nezapočítal zrušenie všetkých odmien od primátora až po poslancov a zrušenie zbytočných funkcií, čo by si občania mesta určite tiež nevšimli trebárs na znížení kvality funkcií mesta,“ dodal na záver.
Ak máte aj vy vlastnú predstavu, ako usporiť v rozpočte mesta, napíšte nám ju na redakčný email redakcia@inforoznava.sk, alebo prostredníctvom nášho anonymného odkazovača ODKAZY PRE REDAKCIU. Radi to zverejníme.
Dokument nájdete tu:
Programový rozpočet – výdavky 2009
Rozpočet 2009
Súvisiace články:
Tibor Takáč / Zamknutá múdrosť?
Rokovali komisie zastupiteľstva
Rožňava spoznáva realitu krízy!

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery