Úspešný projekt v SHP Slavošovce

Linka SlavošovceV papierenskom závode SHP Slavošovce v rožňavskom okrese spustili pred štvrť rokom do prevádzky novú linku na výrobu potlačovaných obrúskov. Investícia do novej linky predstavuje sumu 1,15 mil. Eur a už dnes je zrejmé, že návratnosť investície bude nad očakávania rýchlejšia a neprekročí obdobie dvoch rokov.
Po troch mesiacoch od spustenia novej linky v Slavošovciach možno konštatovať, že linka na výrobu potlačovaných servítok je úspešný projekt. Nielenže sa zavedením novej linky vytvorili v regióne s vysokou nezamestnanosťou nové pracovné miesta, zavedením linky sa zlepšia aj pracovné podmienky pre zamestnancov firmy, zvýši sa kvalita výsledných produktov, efektivita v plánovaní výroby a flexibilita voči odberateľom.
„Všeobecne investície v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti, akým rožňavský región bez pochýb je, môžu pomôcť pri odstraňovaní regionálnych rozdielov v ekonomike štátu. Konkrétne, ak hovoríme o našej investícii, vytvorili sme nové pracovné miesta a exportom výrobkov zahraničným odberateľom navyše pozitívne ovplyvňujeme bilanciu štátu,“ zhodnotil investíciu do výrobnej linky prezident SHP Group Pavol Mišura, MBA.
Pôvodný plánovaný výkon linky, v priemere 80 ton za mesiac, bol prekonaný a už teraz je zrejmé, že linka dokáže vyrobiť viac, ako sa na začiatku očakávalo. Hoci výkonnosť linky závisí od niekoľkých faktorov, v súčasnosti je priemerný výkon linky viac ako 100 ton za mesiac.
Zvýšený objem produkcie potlačovaných obrúskov vyrábaných v SHP Slavošovce má pozitívny dopad nie len na zamestnanosť ľudí v regióne a rozšírenie kapacít ale tiež na Slovenskú ekonomiku, keďže celá produkcia novej linky je momentálne určená na export do zahraničia. SHP Group má ako nadnárodná spoločnosť so slovenským pôvodom niekoľko významných zahraničných klientov s globálnou pôsobnosťou na svetových trhoch. Servítky vyrobené na Slovensku sa tak dostanú do domácností nielen po celej Európe, ale i mimo nej.
SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti papierenského priemyslu. SHP Group patrí do prvej trojky najväčších producentov hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe, zastrešuje osem spoločností v šiestich krajinách Európy s ročným obratom takmer 120 miliónov eur. V štyroch výrobných závodoch ročne vyrobí viac ako 100 tisíc ton papiera. V súčasnosti skupina zamestnáva viac ako 1100 zamestnancov.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery