TIC: veľtrhy, kalendáre a spol.

Veľtrh cestovného ruchu „Holiday World“ je za ‚nami‘, TIC-Rožňava ale funguje ďalej. Na to „ako, kde, čo a kedy?“ sme sa pýtali riaditeľky TIC-Rožňava, Ing. Karin Cseh.
Inforožňava.sk: Aké ďalšie aktivity v oblasti cestovného ruchu má TIC v pláne?
Ing. Karin Cseh: „Čo sa týka ďaľších plánovaných aktivít, najbližšie máme potvrdenú účasť na veľtrhu „UTAZAS Budapest“ v dňoch 26.2.-1.3.2009 a taktiež plánujeme učasť na výstave „Menjunk villággá Miskolc“ v dňoch 26.-28.3.2009 a veľtrhu „Lato Warszawa 2009″, ktorý sa bude konať 24.-26.4.2009.
TIC taktiež momentálne finišuje s vydaním kalendára podujati v spolupráci s Aggtelekským národným parkom, s ktoým sa predstavíme na veľtrhoch v Maďarsku a Poľsku (jeho vydanie z dôvodu nedodania týchto informácií od jednotlivých organizátorov nie je možné zabezpečiť v januári).
Okrem týchto aktivít sa dňa 21.2.2009 zapájame do Svetového dňa sprievodcov už tradičnou bezplatnou hodinovou prehliadkou mesta a TIC v spolupraci s Mestom Rožňava pripravuje aj vydanie reprezentačného propagačného materiálu Rožňava – Rosenau – Rozsnyô, ktorý chceme obnoviť.
No a v najbližších dňoch sa bude kompletizovať aj program IX. ročníka Gemersko-Turnianskeho festivalu (23.7.-2.8.2009), ktorý budeme propagovať a do ktorého sa od roku 2007 zapájame aj vlastným programom (Hudobná nočná prehliadka mesta Rožňava)“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli