Značka: Komisie MZ Rožňava

Viceprimátor Lach predložil návrh zloženia komisií

Do konca minulého roku bolo možné podávať návrhy na členov komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Tie sú zložené z poslancov a občanov mesta, spravidla odborníkov v danej oblasti.
Komisie sú poradným orgánom zastupiteľstva, ktorému predkladajú na rokovanie odporúčanie k jednotlivým bodom programu. Pokračovať v čítaní →

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli

Prijímajú návrhy na členov komisií zastupiteľstva

Rožňavská samospráva vyzvala na predkladanie návrhov na členov komisií mestského zastupiteľstva. Prijímať ich bude do 15. januára poštou, osobne v podateľni mestského úradu, ale aj elektronickou poštou.
Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom zastupiteľstva, ktoré ich zloženie z poslancov a občanov z radov odborníkov schvaľuje. Pokračovať v čítaní →

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli