Prijímajú návrhy na členov komisií zastupiteľstva

Rožňavská samospráva vyzvala na predkladanie návrhov na členov komisií mestského zastupiteľstva. Prijímať ich bude do 15. januára poštou, osobne v podateľni mestského úradu, ale aj elektronickou poštou.
Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom zastupiteľstva, ktoré ich zloženie z poslancov a občanov z radov odborníkov schvaľuje. Teraz už len 13-členné zastupiteľstvo bude mať komisie naďalej v tom rozdelení, aké bolo doteraz.
DSC_1515
Na ustanovujúcom zasadnutí boli schválené počty členov komisií. V každej z nich majú sedieť aspoň dvaja poslanci.
Návrhy musia obsahovať predkladateľa návrhu, názov komisie, meno navrhovaného, adresu, stručné zdôvodnenie a vyjadrenie súhlasu navrhovaného.
Na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva bola schválená komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií. Tvorí ju sedem poslancov, predsedá jej Zoltán Beke (nez.).
Komisie MZ Rožňava:

finančná, podnikateľská a správy mestského majetku – 9 členov
vzdelávania, kultúry, mládeže a športu – 9 členov
výstavby, územného plánovania, živ. prostredia a miestnych komunikácií – 7 členov
sociálna, zdravotná a bytová – 7 členov
ochrany verejného poriadku – 7 členov
cestovného ruchu a regionálnej politiky – 5 členov
 

Kontakt: Osobne do podateľne MsÚ v Kancelárii 1. kontaktu, poštou na adresu Mestský úrad Rožňava, odbor VaVS, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, e-mailom na adresu helena.sujanska@roznava.sk
Dokument – Návrh na určenie počtu členov komisií mestského zastupiteľstva
Foto: infoRoznava.sk / Rudolf Štober – Ustanovujúce zasadnutie MZ Rožňava
SÚVISIACE ČLÁNKY: Primátorovi Rožňavy schválili 2502 eur mesačne

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery