Súťaž európskych žurnalistov

eyp_02.jpgMladí žurnalisti z celej Európy majú možnosť zapojiť sa do Európskej súťaže mladého novinára, ktorú vyhlásilo Generálne riaditeľstvo pre rozšírenie pri Európskej komisii spolu s asociáciou Európska mládežnícka tlač.
Témou je rozšírenie Európskej únie.
Cieľom súťaže je podporiť mladých nádejných žurnalistov v uvažovaní o politike rozširovania Európskej únie, ako aj vytvoriť spoločnú sieť medzi mladými európskymi žurnalistami, ktorí by boli potenciálne schopní diskutovať o perspektívach, víziách a problémoch rozširujúcej sa Európskej únie.
Súťažné články je nutné poslať do 15. marca 2008. Akceptované budú tie texty, ktoré boli v rokoch 2007-2008 publikované v akomkoľvek printovom alebo internetovom médiu.
Príspevky môžu byť napísané v niektorom z oficiálnych jazykov EÚ alebo v jazyku kandidátskej resp. potenciálne kandidátskej krajiny.
Národné poroty zložené zo skúsených žurnalistov vyberú do 30. apríla 2008 po jednom víťaznom článku z každej krajiny.
Všetkých 35 víťazov bude v júni 2008 pozvaných na cestu po západobalkánskych krajinách, kde budú mať príležitosť zúčastniť sa konferencie so zástupcami médií z rôznych krajín EÚ.
Ďalšie informácie ako aj prihlasovací formulár nájdete na internetovej stránke súťaže www.eujournalist-award.eu
Kontakt:
Ing. Helena Kanderková, Omnimedia Public Relations
kanderkova@omnimedia.sk
Timea Kliment, kontaktná osoba za European Youth Press
timeakliment@yahoo.com
© Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery