Strážnu vežu rozsvietia na modro

V súvislosti so snahou upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na problematiku autizmu vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2007 2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme.
Celosvetovou kampaňou „Light it Up Blue“ – Rozsvieťme to na modro! sa v tento deň svetové architektonické pamiatky rozsvietia modrým svetlom, aby vyjadrili podporu a solidaritu s ľuďmi s autizmom.
Na rožňavskom Námestí baníkov sa podujatie DSS Amalia uskutoční v pondelok 2. apríla o 20:02 hodine. Svojou účasťou s akýmikoľvek svetelnými zdrojmi pre „modré svetlo“ vyjadríte solidaritu ľuďom s autizmom.
Autizmus (diagnóza f84) je prenikavá vývinová porucha charakterizovaná základnou trojicou poškodenia v oblasti komunikácie, sociálnych vzťahov, predstavivosti a vnímania, ktorá výrazne zasahuje celú osobnosť.
Pojem autizmus pochádza z gréckeho slova „autos“, čo znamená „sám“. V roku 1943 americký psychiater Leo Kanner po prvýkrát popísal autizmus ako samostatné postihnutie a odlíšil ho od detskej schizofrénie. Obraz postihnutia je dodnes známy ako ranný autizmus alebo Kannerov syndróm a označuje sa ním všeobecne používaný pojem autizmus. V roku 1980 Americká psychiatrická asociácia autizmus oficiálne uznala ako samostatnú diagnostickú kategóriu. Poruchy autistického spektra zahŕňajú detský autizmus, atypický autizmus, Rettov syndróm, detskú dezintegračnú poruchu a Aspergerov syndróm.
Štatistiky poukazujú na fakt, že sa s autizmom narodí každé 90-te dieťa. Častejšie, až 4x viac sa vyskytuje u chlapcov.
Pri tejto vývinovej poruche sú zmyslové orgány primárne bez defektu, no prijaté informácie postihnutý spracúva defektným spôsobom. Nedostatky v oblasti sociálnych vzťahov a komunikácie stavajú osobu s autizmom do pozície cudzinca, ktorý nerozumie svojmu okoliu a ani okolie nerozumie jemu.
Motorické stereotypy, akými sú napríklad trepotanie prstami, mávanie rukami, kolísanie tela, obmedzené a vyhranené záujmy prejavujúce sa napríklad zbieraním predmetov, zaujatie zrakovými a sluchovými podnetmi (pozorovanie hry svetla a tieňa, pozorovanie tečúcej vody a pod.) sú len niektorými zo širokého spektra charakteristík autizmu. Veľké nedostatky majú autisti s porozumením mimiky, gest a reči tela druhých osôb, nevedia týmto vonkajším znakom priradiť ich vnútorný význam (napríklad slzy znamenajú smútok, úsmev znamená radosť a pod.). Taktiež ich nevedia v dostatočnej miere používať a ich prostredníctvom dať svojmu okoliu najavo svoje pocity a nálady. Jedným z častých prejavov je echolália, čo je vlastne doslovné opakovanie slov alebo celých viet počutých v určitých situáciách. Osoby s autizmom si vo svojom živote vytvárajú mnohé rutinné činnosti, majú napríklad presný postup pri obliekaní sa, rannom odchode do školy a pod. Potreba stálosti a nemennosti a odmietanie zmeny patrí tiež do života osôb s autizmom. Každý jedinec s autizmom je jedinečný a výnimočný. Mnohí zo širokého spektra autistov majú vynikajúce vizuálne schopnosti, hudobné nadanie či akademické zručnosti, priemerné i nadpriemerné rozumové schopnosti. Mnoho osôb z tohto spektra sa môže pýšiť svojou rozlišovacou schopnosťou a „atypickým“ vnímaním sveta.
Problematika autizmu vo filmoch: Rainman, Volám sa Sam, Zamilovaní blázni, Biela vrana, Snehová torta a ďalšie.
Zdroje a info o autizme: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – www.sposa.sk, www.autizmus.info, www.autista.sk, www.f84.sk, www.andreas.sk, www.autizmus.tv, www.oautizme.sk, www.asperger.sk
Deťom s autizmom by malo pomôcť DVD
Občianske združenie F84 pripravuje pohybovo-tanečné DVD, ktoré má pomôcť deťom s autizmom. Ako povedal Sefo Raclavský zo združenia, vykonávanie určitých pohybov stimuluje u chlapcov a dievčat s autizmom centrá v mozgu. „Ak dieťa musí odčítať určitý pohyb a prikázať končatine ho vykonať ešte aj do rytmu, musí časť toho mozgu zapojiť. Vznikajú tak nové prepojenia, ktoré môže využívať aj v úplne iných súvislostiach,“ vysvetlil.
Združenie spolupracuje s dvoma baletnými tanečníkmi, ktorí pôsobia v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Angličan Martin Anderson a Kanaďanka Ana Beschia začali tancovať s chlapcami a dievčatami v škôlke pre autistické deti. „Prvé stretnutia boli o tom, že tanečníci tancovali, deti boli obrátené a chceli čo najrýchlejšie odísť. Teraz je to presne naopak, bol to neuveriteľný pokrok,“ poznamenal Raclavský. Chlapci a dievčatá s autizmom mávajú problémy vo vizuo-motorickej koordinácii, ale aj s exekutívnymi funkciami, teda vopred si premyslieť a naplánovať kroky a následne ich realizovať. To pohybová príprava pomáha upraviť.
DVD podľa Raclavského pomôže aj deťom s inými diagnózami či zdravým. „Každý jeden pohyb má svoj zvuk. Keď je to pohyb rukou, tak je to harfa, keď je to rýchlejšie, je to cinkanie. Je to naozaj robené ako keby na mieru,“ priblížil s tým, že DVD sa zatiaľ pripravuje, šijú sa kostýmy a názov by malo mať Šikovný hopkáčik. „Hopkáčik to sú pohyby a šikovný preto, že dieťaťu dá aj iné, ako len relax v rámci voľného času,“ podotkol. Vyjsť by malo v septembri.
Zdroj: Mgr. Miroslava Gállová/ TASR

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery