Štipendiá pre rómskych vysokoškolákov

Nadácia otvorenej spoločnosti otvára 11. ročník programu Roma Memorial University Scholarship Program (RMUSP).
Rómski študenti denného štúdia vysokých škôl a tohtoroční maturanti, ktorí plánujú študovať na univerzite od septembra, sa môžu uchádzať o prospechové štipendium na školský rok 2010-2011. Uzávierka kompletných prihlášok je 30. apríla 2010.
V prebiehajúcom školskom roku získalo štipendium vo výške 800 eur 35 rómskych študentov z celého Slovenska. Štipendium je určené najmä na zakúpenie učebníc, študijných materiálov, pokrytie cestovných nákladov a ubytovanie počas štúdia. RMUSP udeľuje štipendiá na základe kvality zaslaných materiálov, študijných výsledkov, spoločenskej angažovanosti.
Prvé dva roky programu sa financovali zo zlata, ktoré ukradli nacisti v Druhej svetovej vojne a ktoré spojenecké sily získali späť. V súčasnosti je program financovaný najmä Rómskym vzdelávacím fondom (REF) so sídlom v Budapešti. Fond bol založený v roku 2005 v rámci Dekády začleňovania rómskej populácie v rokoch 2005-2015, ktorej v súčasnosti predsedá Slovensko. Administrátorom programu na Slovensku je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.
Podrobnejšie informácie o programe a prihláška sú k dispozícii na www.osf.sk
RMUSP, Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Baštová 5, 811 03 Bratislava, tel.: 02-5441 4730, 5441 6913, e-mail: elena@osf.sk
Ilustračné foto: Studenta.cz

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli