Starosta vysvetľuje prideľovanie bytov

Na byt v Plešivci čaká takmer 50 uchádzačov. Zatiaľ postavili 18 nových bytov, z toho 2 môže prideliť starosta obce Gabriel Gergely (nez.).
Toho sme s našimi otázkami oslovili už 8. septembra, štvorstranové vyjadrenie doručil až 25teho s odôvodnením, že je pracovne zaneprázdnený. Žiadal ho zverejniť v plnom znení s vyznačením viet tučným písmom. To sme samozrejme odmietli, celé jej 4-stranové znenie si však môžete prečítať v priloženom dokumente.
„Jedným z 22 projektov, ktoré máme popri chode úradu, je aj projekt nájomných bytov, ktorý zabezpečuje najväčšiu a najvýhodnejšiu prístupnosť bývania radového občana, pretože v Plešivci sa za posledných 27 rokov nepostavil žiadny byt,“ vysvetľuje starosta. Projekt sa delí  na nájomné byty klasické a nájomné byty sociálne – nižšieho štandardu.
K TÉME

Nájomné byty sú v Plešivci stavané za podpory ŠFRB a MDVRR SR, pričom s uvedenými bytmi disponuje obec. Nájomníci budú splácať nájom podľa koeficientu, prislúchajúcemu rozlohe daného bytu.

i_1895967

O pridelení bytu rozhodujú poslanci, nie starosta obce. Starosta obce nie je predsedom ani členom komisie na prideľovanie bytov.

Uchádzači, ktorým nebol byt pridelený, figurujú v poradovníku, ktorý sa aktualizuje. Poradovník sa po aktualizácii použije v druhej etape prideľovania nájomných bytov, ktorých bude cca 40.

18 bytov, 46 žiadostí a 2 výnimky pre starostu

V prvej etape sa prideľovalo 18 bytových jednotiek, žiadostí bolo podaných 46. Dva byty v zmysle platného VZN prideľoval starosta obce.
Zaujímavosťou je aj fakt, že si ako medzi prvými podali žiadosti občania, ktorí nie sú priamo obyvateľmi obce.
„Odkiaľ by vedeli postup podávania žiadosti a podmienky pre nájomné byty, ak nie z webovej stránky obce, ktorá je prístupná pre každého? VZN nepojednáva o tom, že nájomné byty sú vyhradené vyslovene len pre Plešivčanov,“ uviedol Gergely a dodal, že poradovníky sú na klasické nájomné byty, ale aj na nájomné byty nižšieho štandardu.
Figurujú najprv v sekcii Aktuality, následne v sekcii Nájomných bytov. V sekcii Aktuality mali možnosť občania nahliadnuť do platného VZN a keďže ,,aktívnemu právo praje“, mohli si podávať svoje žiadosti na obecný úrad.
„Vedomosť o nájomných bytoch mali občania už od 18. októbra minulého roku nepretržite,“ tvrdí starosta, hoci špeciálny oznám o možnosti podávať žiadosti o byt na webovej stránke obce chýba. Prijímajú ich na sekretariáte obecného úradu. Eviduje ich asistentka starostu podľa dátumu podania žiadosti chronologicky, počítačovou, ako aj písomnou formou.
Hlavným kritériom pri prideľovaní uvedených nájomných bytov v Plešivci je poradovník, zohľadňujúci dané výnimky, vyplývajúce z VZN.
„Poradovník je bežným postupom, najtransparentnejšou metódou pri prideľovaní bytov. Obdobne sa to rieši všade, kde je výstavba dotovaná za pomoci ŠFRB a MDVRR SR,“ zdôraznil Gergely.
Medzi tými, ktorí so svojou žiadosťou o byt uspeli, je aj matka starostu a jeho strýko.
Dokument –
Odpoveď starostu obce Plešivec
Oznámenie o pridelení 18 bytov
VZN o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov
Ilustračné foto: Archív obce Plešivec

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery