Primátor uznesenie o zámene pozemkov podpísal

Na ostatnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Rožňave poslanci rokovali aj o zámene pozemku mesta s firmou Kesko Mobil. Zverejnenie zámeru zámeny schválili poslanci väčšinou hlasov už na júnovom rokovaní.
Firma prejavila záujem o 461 m2 stavebného pozemku v blízkosti centra mesta, pričom mestu ponúkla vlastný pozemok pod mestskou komunikáciou na Páterovej ulici o výmere 137 m2.
Ako sa ďalej uvádza v dôvodovej správe k tomuto bodu rokovania poslancov, pozemok mesta bol súdnou znalkyňou ohodnotený v cene 5200 eur, pozemok žiadateľa na 3450 eur. Rozdiel 1750 eur uhradí žiadateľ, rovnako tak aj s tým spojené náklady.
„Mne tie čísla udreli do očí, tak som si to prepočítal. Cena pozemku mesta vychádza na 11 eur za m2, ale cena pozemku žiadateľa na 25 eur za m2,“ podotkol v diskusii Ivan Kuhn (OKS), podpredseda finančnej komisie zastupiteľstva.
Bez názvu
Kuhn navrhol stiahnutie materiálu z rokovania a nové znalecké posudky. Návrh podporila spolu s ním len štvorica poslancov (Kuhn, Bischof, Kovács a Kováč), dvaja sa zdržali (Focko a Kemény) a ôsmi boli proti (Beke, Borzy, Kossuth, Lach, Marko, Motyka, Pollák a Szabadosová).
„Som dosť prekvapený, že nebol záujem stiahnuť tento materiál, pretože pri týchto cenách ide o veľmi nevýhodnú zámenu. Čudujem sa, že väčšina kolegov s tým nemá problém,“ komentoval hlasovanie Kuhn.
Podľa poslanca Lacha (Most-Híd) by žiadateľ mohol mestu vyrúbať nájomné a to aj spätne. „No neviem, či sa dá využiť pozemok mesta, ktorý žiada, na niečo iné, než ho pričleniť k objektu, ktorý tam vlastní.“ 
Poslanec Karol Kováč (nez.) upozornil, že neďaleko predáva pozemky Košický samosprávny kraj v cene 33 eur za m2. „A my ideme predávať pozemok za 11 eur?! Apelujem na váš zdravý rozum.“
Za návrh uznesenia tak, ako ho predložila prednostka mestského úradu Erika Mihalíková, hlasovalo 11 poslancov (Beke, Borzy, Džačár, Focko, Kossuth, Lach, Marko, Motyka, Ocelník, Pollák a Szabadosová), proti boli štyria poslanci (Bischof, Kovács, Kuhn a Kováč). Poslanec  Kemény sa zdržal a poslanec Laco nehlasoval.

Poslanci žiadali nepodpísať uznesenie

Poslanci Kuhn, Bischof a Kovács požiadali listom primátora o nepodpísanie uznesenia, „z dôvodu, že je pre mesto zjavne nevýhodné.“
Argumentovali v ňom tým, že súdnou znalkyňou vyčíslená hodnota pozemku mesta je 11,28 eur za m2 a hodnota pozemku žiadateľa na Páterovej ulici 25,18 eur za m2. Mestské zastupiteľstvo pritom na svojom zasadnutí 27. júna 2013 prijalo uznesenie, ktorým schválilo v inom prípade kúpu pozemku na Páterovej ulici za cenu 7 eur za m2.
Primátor im v odpovedi pripomína, že cena za kúpu pozemku v nimi spomínanom prípade nebola stanovená znaleckým posudkom, ale jej výšku (7 eur za m2) navrhla finančná komisia. „Z uvedeného dôvodu považujem vašu žiadosť za zavádzajúcu a jej odôvodnenie za nepodložené a tendenčné, a rozhodol som sa jej nevyhovieť.“
 „V prípade, ak máte pochybnosti  o správnosti predloženého znaleckého posudku, obráťte sa na príslušnú organizáciu, ktorá zastupuje znalcov v odbore oceňovania nehnuteľností so žiadosťou o podanie vysvetlenia, akým spôsobom je možné stanoviť cenu nehnuteľnosti,“ uviedol primátor v závere svojho stanoviska.
Dokument – Zámena pozemkov v k. ú. Rožňava
[yop_poll id=“9″]
Foto: Archív infoRoznava.sk & Google Maps

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery