Stanislav Stolárik preberie úrad rožňavského biskupa v sobotu 16. mája

Mons. Stanislav Stolárik, novovymenovaný rožňavský biskup, preberie svoj úrad v sobotu 16. mája 2015. Do tejto funkcie ho vymenoval 21. marca 2015 Svätý Otec František.
Hlava Katolíckej cirkvi v tento deň prijala zrieknutie pastierskeho vedenia Rožňavskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. Vladimír Filo podľa normy kán. 401 §1 Kódexu kánonického práva (po dovŕšení 75 roku života).
Slávnosť pri príležitosti uvedenia do úradu biskupa sa uskutoční v srdci Rožňavy – v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie. Okrem zástupcov cirkvi budú na ňu pozvaní aj predstavitelia štátnej správy, samosprávy a spoločenského života a akademického života.
Mons. Stanislav Stolárik preberie úrad po biskupovi Filovi, ktorý až do prevzatia diecézy jeho nástupcom pastoračne vedie diecézu.
Stanislav Stolárik sa narodil 27. februára 1955 v Rožňave. V rokoch 1973 – 1978 absolvoval filozoficko-teologické štúdia na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave.
Kňazskú vysviacku prijal 11. júna 1978 v Dóme sv. Martina v Bratislave za vtedajšiu Košickú diecézu. Pôsobil v Trebišove, Humennom, Prešove, Obišovciach, Čani a Humennom.
V januári 2004 bol menovaný za titulárneho biskupa barikského a pomocného biskupa Košickej arcidiecézy. Biskupskú vysviacku prijal 20. marca 2004. Následne bol menovaný za generálneho vikára tejže diecézy a predsedu Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska.
Uplynulú sobotu 21. marca 2015 ho Svätý Otec František menoval za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy.
Zdroj & Foto: TK KBS
SÚVISIACE ČLÁNKY – Za nového biskupa Rožňavskej diecézy vymenoval pápež Stanislava Stolárika

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery