Slávnostne otvorili telocvičňu

„Nielen športovou, ale bezpochyby aj očakávanou radostnou udalosťou roka 2010, bolo pre Rožňavčanov slávnostné otvorenie multifunkčnej telocvične Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave,“ – uvádza aktuálne portál mesta Roznava.sk
S výstavbou športovej haly sa začalo 7. októbra 2009, základný kameň bol položený práve pred rokom. Budova sa nachádza v blízkosti areálu kúpaliska a zimného štadióna. Výstavbu financoval Košický samosprávny kraj a mesto Rožňava. 
 Ak  sa v správe na portáli mesta ďalej konštatuje, viacúčelová hala má slúžiť nielen žiakom a študentom rožňavských stredných škôl na športové aktivity a tréningy, ale využívať sa má aj na majstrovské súťažné zápasy a ďalšie športové a kultúrne podujatia.
Slávnosti sa zúčastnili predseda KSK Zdenko Trebuľa, podpredsedovia KSK Emil Ďurovčík a Ján Szöllös a poslanci KSK Ján Babič (na snímke hore ) a Gejza Milko. Na slávnosti sa zúčastnili aj ďalší hostia a zástupcovia samosprávy ako aj riaditeľ rožňavského Gymnázia P. J. Šafárika Jozef Matis a riaditelia ďalších rožňavských stredných škôl.
Slávnostný ceremoniál príhovorom otvoril primátor Rožňavy Vladislav Laciak, ktorý dnes na Námestí baníkov otváral aj trojdňový Rožňavský jarmok.
Celkový objem investície bol 2 003 136 eur s DPH, z toho KSK vo výške 1 493 726 eur, mesto Rožňava 509 411 eur. Mesto Rožňava okrem toho investovalo 332 tisíc eur do inžinierskych sietí a výstavby oporného múra.
Ako sa v správe na záver uvádza, priestory telocvične vrátane hľadiska boli projektované tak, aby sa dali využiť pre potreby školských športových tried, ale aj pre mestské športové kluby.
Základné rozmery čistej palubovky sú 21 x 41 m, výška telocvične je 7,7 m.. Plocha a projektované zariadenia vytvárajú podmienky pre basketbal, volejbal, hádzanú, futbal, tenis, florbal a bedminton. V hľadisku je 560 sedadiel, vrátane mobilného zariadenia pre prepravu imobilných osôb.
K dispozícii je aj univerzálna oznamovacia tabuľa ovládaná cez počítač s parametrami medzinárodných športových federácií. V prípade potreby bude možné využívať plochu telocvične pre viacero športov naraz. Umožňuje to deliaci záves, uchytený o konštrukciu strechy, ktorý v prípade potreby oddelí jednotlivé športoviská od seba.
Foto: Archív Inforoznava.sk a Roznava.sk
Súvisiace články: Poklepali základný kameň

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery