Škola v múzeu, múzeum v škole

DSCF2670Na mladšiu a najmladšiu generáciu sa rozhodli staviť pracovníci Slovenského národného múzea – Múzea Betliar.
Pripravili preto pre materské škôlky, základné a stredné školy na školský rok 2009/2010 širokú paletu zaujímavých lektorských sprievodov, vzdelávacích programov a tvorivých dielní, ktoré pomôžu obohatiť výučbu širokého spektra predmetov od dejepisu cez geografiu (zemepis, regionálnu výchovu) až po výtvarnú výchovu (estetiku).
Niekoľkoročný projekt Slovenského národného múzea pod názvom Škola v múzeu/Veda hrou doplnili aj o nový rozmer. Školu v múzeu jednoducho zmenili na Múzeum v škole.
Pod heslom „Keď neprídeš ty do múzea, príde múzeum k Tebe“ sa skrýva séria besied odborných pracovníkov múzea (muzeologičky, historičky a archivárky) so žiakmi na základných školách, pri ktorých budú mať žiaci aj učitelia možnosť spoznať niektoré zaujímavé zbierkové predmety, dozvedia sa množstvo informácií o fungovaní múzea a jeho vnútornom živote.
Besedy sú tematicky aj rozsahom prispôsobené učebným osnovám na základných školách a pomôžu deťom pochopiť dejiny v ich trojrozmernej podobe. Múzeum tak reagovalo na problémy, ktoré mali školy so zabezpečením dopravy a nabúraným rozvrhom hodín.
Mnohí učitelia by radi využili služby múzea, museli sa však boriť s vysokými finančnými nákladmi na prepravu, poplatkami za parkovanie a narušením vyučovacieho procesu kvôli presunu detí do Betliara alebo Krásnohorského Podhradia.
Ďalšou novinkou je séria tvorivých dielní, pri ktorých bude vyškolený personál čerpať najmä z nepreberného množstva vzácnych zbierkových predmetov a samozrejme aj z okolitej prírody v parku kaštieľa v Betliari.
Cieľom projektu je priblížiť múzeum a jeho činnosť mladším vekovým kategóriám a ponúknuť záujemcom dostatok príležitostí a dôvodov na opätovnú návštevu hradu či kaštieľa.
Lenka Bischof
Ilustračné foto: Inforoznava.sk
Súvisiace články: Maďarič odvolal riaditeľa Slovenského národného múzea

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery