Škola na Normovej už patrí cirkvi

DSCF2381[1]Mesto Rožňava prišlo o budovu Základnej umeleckej školy (ZUŠ) na Normovej ulici. Na februárovom rokovaní mestského parlamentu o tom informovala prednostka mestského úradu Erika Mihalíková.
Ako pred poslancami uviedla, Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie, podané mestom, odmietol. Budova ZUŠ patrí Rímskokatolíckej cirkvi.
Budova dnešnej Základnej umeleckej školy bola postavená na začiatku 20. storočia ako základná katolícka chlapčenská škola.
Na otázku poslanca Ivana Kuhna (OKS), čo vyplýva pre mesto v súvislosti s ukončením súdneho sporu, Mihalíková odpovedala, že rokovanie s rožňavským diecéznym biskupom Vladimírom Filom už prebehlo. Biskup túto záležitosť predloží na prerokovanie poradnému orgánu – ekonomickej rade.
Ako ďalej Mihalíková spresnila, biskupovi predostreli požiadavku zachovať ZUŠ v týchto priestoroch do septembra 2014. Po tomto termíne bude škola presťahovaná do náhradných priestorov vo vlastníctve mesta.
Primátor Rožňavy Pavol Burdiga (Most-Híd) biskupa požiadal, aby pri rozhodovaní bral ohľad na to, že nejde o komerčné účely, ale o deti.
O výsledku rokovania ekonomickej rady biskupstva bude daná informácia mestskému zastupiteľstvu. To by sa malo zísť najbližšie už koncom marca, aj keď podľa schváleného rozvrhu zasadnutí sa tak malo stať až koncom apríla.
Foto: Archív: infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery