Aktivisti samosprávam: Šetrite!

150abs--1148476401--images--pen_paperKonzervatívny inštitút M. R. Štefánika zverejnil dnes výzvu, adresovanú samosprávam a vláde. Prinášame vám ju v plnom znení. 
 
 
 
 
 
Šetrite a nevyhýbajte sa komunálnej reforme!
My, dolupodpísaní občania,
berúc do úvahy najnovšiu negatívnu prognózu dopadov finančnej krízy na rozpočty miest a obcí, vyzývame volených zástupcov a zamestnancov samospráv, aby začali konečne aktívne šetriť. Vyzývame ich, aby v čase krízy obstarávali iba skutočne potrebné tovary, práce a služby a aby, a to nielen v čase krízy, využívali transparentné a efektívne spôsoby verejného obstarávania, napr. elektronické aukcie, ktoré preukázateľne generujú nižšie ceny. Vyzývame všetkých komunálnych aktérov, aby výpadok daňových príjmov kompenzovali v prvom rade „balíčkami skromnosti,“ t. j. znižovaním výdavkov a hľadaním vnútorných rezerv. Vyzývame tiež, aby sa nepristupovalo k unáhlenému odpredaju obecného majetku, a ak už k odpredaju musí prísť, aby sa realizoval v maximálne možnej miere cez súťažné metódy a za trhové ceny.
Sme presvedčení, že transparentným obstarávaním by mohli mestá a obce každoročne ušetriť významnú časť svojich výdavkov. Vyzývame preto tiež vládu SR, aby predložila do parlamentu takú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by reálne znemožnila ďalšie šírenie korupcie a klientelizmu v našich obciach a mestách.
Zároveň vyzývame vládu, aby prestala byť nečinná a pokračovala v procese reformy verejnej správy. Považujeme za nevyhnutné, aby vláda pripravila cestu ku komunálnej reforme, prostredníctvom ktorej sa správa vecí verejných pre občanov stane efektívnejšou, kvalitnejšou, lacnejšou, ale i ľahšie kontrolovateľnou. Takmer tritisíc obcí a miest, teda takmer tritisíc starostov, primátorov a úradov, ako i vyše 21 000 komunálnych poslancov, považujeme za luxus, ktorý si nedovolia živiť zo svojich daní ani v mnohých bohatších krajinách Európskej únie. Zlučovaniu obcí sa nevyhneme, odďaľovanie tohto procesu je len plytvaním našich daní.
Vyzývame samosprávy a vládu, aby začali šetriť a nevyhýbali sa komunálnej reforme.
Dušan Sloboda, regionálny geograf, Bratislava
Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
Vladimír Pirošík, poslanec MsZ, Banská Bystrica
Ondrej Dostál, poslanec MZ, Bratislava – Staré Mesto (OKS)
Jozef Mečiar, zástupca primátora, Šaľa (SDKÚ-DS)
Milan Lichý, poslanec MsZ, Banská Bystrica
Martina Kubániová, novinárka, Čadca
Michal Novota, poslanec MZ, Bratislava – Petržalka
Zdenko Lipták, člen Košickej alternatívy, Košice
Vladimír Špánik, poslanec OcZ, Vinodol
Alena Kissová, aktivistka, Košice
Peter Hollý, poslanec MsZ, Šaľa
Pavol Katreniak, poslanec MsZ, Banská Bystrica
Jozef Bakša, aktivista a bloger, Zacharovce
Peter Bologa, poslanec MsZ, Bytča
Norbert Brázda, občiansky aktivista, Trenčín
Možnosť podporiť výzvu, a pridať sa tak k úvodným signatárom, nájdete na stránkach change|net.sk kliknutím tu

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery