S veselou mysľou …

… na večné časy a nikdy inak! Tak znie slogan veselej a zaujímavej internetovej stránky z Rožňavy KGB – Klub generácie báčikov. Zaujímavej už aj preto, že je to stránka seniorov a tých na internete až tak veľmi nevídať.
Stránka má aj svoju Preambulu, na ktorej sa dočítate aj to, že „Staroba je jediný spôsob, ako sa dožiť vysokého veku !“ Nájdete tam však aj „Modlitbu starnúceho muža“, poučnú aj pre tých, ktorí ešte k seniorom nepatríte, presvedčte sa sami:
 
Pane, Ty lepšie vieš ako ja, že zo dňa na deň starnem a jedného dňa budem starec.
Chráň ma pred domnienkou, že musím pri každej príležitosti a ku každej téme niečo povedať.
Zbav ma prosím náruživosti chcieť dávať do poriadku záležitosti druhých.
Nauč ma, aby som bol uvážlivý a ochotný pomáhať, ale aby som sa pri tom nevnucoval a nerobil sa poručníkom.
Zdá sa mi, že je škoda, aby som z veľkej múdrosti nerozdával, ale Ty pane vieš, že by som si rád udržal pár svojich priateľov. 
Nauč ma, aby som dokázal mlčky znášať svoje choroby a ťažkosti, je ich stále viac a chuť o nich hovoriť mám stále väčšiu.
Netrúfam si poprosiť, aby si mi dal dar, že s radosťou budem počúvať druhých,
keď popisujú svoje choroby, ale nauč ma ich trpezlivo vypočuť.
Tiež sa neodvažujem prosiť o lepšiu pamäť, ale len o trochu viac skromnosti a menšiu istotu, keď sa moja pamäť nezhoduje s ich pamäťou.
Nauč ma tú obdivuhodnú múdrosť; mýliť sa.
Pomôž mi aspoň trochu byť láskavý.
Starý mrzutec je dielo diablovo.
Nauč ma u iných odhaľovať nečakané schopnosti a daj mi krásny dar,
aby som sa vedel o nich zmieniť.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechcem sa sťažovať, ale Tebe sa Pane priznám, že sa bojím staroby. Je mi tak, ako by som sa mal rozlúčiť.
Nemôžem zastaviť čas. Bol som pyšný na to, že sa môžem ešte stále merať s mladými.
Teraz cítim a uznávam, že už také schopnosti nemám. Zosmiešnil by som sa, keby som sa o to pokúšal.
Daj môjmu srdcu silu, aby život prijalo tak, ako ho riadiš Ty, nie mrzuto, nie s ľútosťou a zlou náladou, nie ako odchádzajúci, ale ako vďačný, pripravený na všetko k čomu ma Ty ešte zavoláš.

Amen
Sv. František Salezský (napísané počiatkom XVII. storočia.)
* * *
Klub generácie báčikov má aj svoje PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE K*G*B, v tom na rok 2008 stálo toto:
Sme dôchodcovia a vieme čo nás trápi. Začali sme komunikovať medzi sebou prostredníctvom Internetu a zistili sme; že naše nápady môžu zaujímať aj širšiu komunitu dôchodcov. Chceme upozorniť kolegov- seniorov, že reakciou na etickú krízu spoločnosti je aj recesia. Že sú aj iné témy, ako politika, a intímny život celebrít v bulvárnej tlači, a pod. Že je mnoho tém, ktoré môžu dôchodcov (často osamelých) spájať, a zaujať. Poskytujeme skúsenosti nás – dôchodcov – iným dôchodcom. To je aj najlepšou vlastnosťou a funkciou nášho projektu, ktorý obsahuje témy všeobecné (ropná kríza, ekonomické postavenie štátov, výroba bošáckej slivovice ), etické, historické (rozsiahle anotácie sociografie Slovenska prof. Štefáneka z roku 1945), vlastné spomienky a úvahy, ako je sebarealizácia v kratších písomných prejavoch estetické ( fotografie kvetiniek, rôzme obrázky a pod.), kuriozity, humor a recesia ( Jára da Cimrman a jeho slovenský pôvod, voľba valašského kráľa na Slovensku), a pod., kulinárske (správna výživa), urob si sám je podstránka s návodmi na zhotovenie jednoduchých pomôcok pre potreby seniorov a iné.

Naša stránka oslovuje seniorov na prahu internetovej gramotnosti, preto je maximálne jednoduchá. Tento „akože nedostatok“ je pre cielenú klientelu (seniorov) vlastne jej prednosťou. To všetko robíme bez nároku na odmenu zadarmo, v duchu hesla „SENIORI SEBE“ .
 
Nuž, klobúk dolu pred týmto našim rožňavským virtuálnym seniorstvom, držíme im palce. Už aj preto, že tá celkom posledná veta je ako uliata aj pre nás .-)  

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery