Rožňavskí gymnazisti získali certifikát kvality

V minulom roku sa po prvý krát učiteľka rožňavského gymnázia P. J. Šafárika Zuzana Polónyová spolu so študentmi zapojila do programu eTwinning a so svojím projektom získali ocenenie Certifikát kvality (Quality Label).

Certifikát kvality eTwinning je udeľovaný učiteľom, ktorí realizujú dobré projekty v rámci programu eTwinning. Jeho získanie znamená, že projekt dosiahol určitú národnú úroveň.


Tento rok sa opätovne zapojili do projektu, v ktorom participovali učitelia a študenti z Rumunska, Grécka, Turecka, Španielska a Slovenska.

Projekt bol ocenený Certifikátom kvality na národnej úrovni, čím sa opäť potvrdila šikovnosť našich študentov. Zameraný bol na spoznávanie kultúr a prostredia miest očami žiakov danej krajiny.

Žiaci si navzájom predstavili a odprezentovali informácie a zaujímavosti o svojej krajine. Vytvorili básne a kompozície o mestách a pamiatkach, ktoré sami zilustrovali.

Okrem základných informácií sa študenti navzájom dozvedeli podrobné informácie o ich mestách až do dávnej minulosti.

Zaujímavosťou tohto projektu bolo, že všetky informácie boli odprezentované očami študentov a tak sa navzájom dozvedeli informácie, ktoré nie sú zverejňované v bežných publikáciách.

Jedným z výstupov projektu bolo vytvorenie príbehu, kde každá krajina napísala jednu kapitolu a celý príbeh bol spracovaný do audiodigitálnej podoby študentom gymnázia J. Richnavským.

„S hlasovou nahrávkou nám pomohli a príbeh prerozprávali bývalí výmenní študenti Jacqueline Trumbull a Joshua Aguiar (USA) a pán Barry Levers (UK), ktorého meno sa spája s Rožňavou vďaka svojim podnikateľským aktivitám,“ spresnila Z. Polónyová.

Audioknihu budú môcť využívať učitelia pri výučbe anglického jazyka.

Audiokniha The Fairy Tale Towns under The Magical Wings of the Swallow

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery