Rožňavské radiály

zem_urodna_nasa_smallPod týmto názvom sa verejnosti predstaví cyklus výstav súčasného umenia. Zámerom projektu, ako píšu v tlačovej správe organizátori, je iniciácia vzniku a podpora dlhodobej udržateľnosti výstav súčasného výtvarného umenia v Galérii baníckeho múzea v Rožňave.
„Programová náplň projektu cielene prepája výstavné podujatia so sprievodnými edukačnými aktivitami, zameranými na prezentáciu žánrovej a druhovej pestrosti súčasnej výtvarnej tvorby na Slovensku,“ uviedol za organizátorov projektu Jozef Csobádi, riaditeľ Baníckeho múzea.
Základným cieľom projektu je usporiadať v priestoroch Galérie baníckeho múzea v Rožňave 6 výstav, ktoré budú mapovať široké spektrum súčasného výtvarného umenia na Slovensku.
K projektu patrí aj tvorba obrazovo-textového katalógu celého podujatia v podobe odbornej neperiodickej publikácie s dokumentačným fotografickým materiálom, naviazaným na prezentované aktivity.
„Názov Rožňavské radiály sme zvolili s ohľadom na fakt, že Rožňava je síce okresné mesto s významnou kultúrnou minulosťou, ale na mape súčasného výtvarného umenia sa nachádza skôr v pozícii periférie,“ uviedol ďalej Csobádi.
Pripomenul, že Rožňava a jej blízke okolie je rodiskom, či „domovskou adresou“ pomerne vysokého počtu súčasných etablovaných výtvarných tvorcov staršej (napr. Erna Masarovičová), strednej (napr. Adam Szentpétery), a najmä najmladšej generácie (napr. Dávid Baffi, Erik Šille, Vlasta Žáková).
Výraz „radiála“, ktorý v názve projektu označuje spojnicu medzi „stredom“ a „okrajom“, má zdôrazňovať a prehĺbiť význam vzniku dôležitých sieťových prepojení medzi centrami a perifériami, a to prepojení obojsmerných.
Podľa Csobádiho je Rožňava mesto s výrazným ale nevyužitým ľudským potenciálom a to nielen v rámci najmladších generácií, v ktorých bol vždy záujem, ak nie priamo „hlad“ po kultúrnej produkcii, presahujúcej štandardnú ponuku masových komunikačných prostriedkov.
Súčasťou a druhým plánom projektu Rožňavské radiály je vytvorenie aktívnych partnerských sieťových prepojení, zabezpečujúcich vzájomnú spoluprácu a participáciu medzi subjektami a inštitúciami slovenského „sveta umenia“. Konkrétne pôjde o zosieťovanie a spoluprácu najmä medzi Galériou Baníckeho múzea v Rožňave a vysokými výtvarnými školami, predovšetkým v oblasti zabezpečenia teoreticko-kritickej reflexie, galerijnej pedagogiky a v ďalšej organizačno-odbornej podpore pripravovaných výstav.
Slávnostná vernisáž projektu Rožňavské radiály a zároveň aj prvej pilotnej výstavy Traja z jedného mesta, sa uskutoční 18. júla o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch Galérie Baníckeho múzea na Námestí baníkov 25 v Rožňave. Vystavovať budú mladí, ale na slovenskej výtvarnej scéne už etablovaní tvorcovia – rožňavskí rodáci: Vlasta Žáková, David Baffi a Erik Šille.
Rámcový program výstavných podujatí
1 – výstava: 18. júl – 15. august 2013: TRAJA Z JEDNÉHO MESTA
Vystavujúci: Mgr.Art. Dávid Baffi, Mgr.Art. Erik Šille, Mgr.Art. Vlasta Žáková
Teoretická reflexia: Mgr. Norbert Lacko
2 – výstava: 15. august – 12. september 2013: POSTFOTOGRAFIKA
Vystavujúci: Mgr.Art. Róbert Makar, ArtD., Mgr.Art. Rastislav Sedlačík, ArtD., Mgr.Art. Kateřina Václavková
Teoretická reflexia: Mgr. Silvia L. Čúzyová, PhD.
3 – výstava: 12. september – 10. október 2013: GEOMETRIA A GEOMETRIZMY
Vystavujúci: Mgr.Art. Peter Králik, doc. Adam Szentpétery, akad. mal., Mgr.Art. Ján Vasilko
Teoretická reflexia: Mgr. Ľuba Belohradská
4 – výstava: 10. október – 7. november 2013: DOMÁCE VIDEO
Vystavujúci: Mgr.Art. Enrik Bistika, Mgr.art. Peter Barényi, Mgr.Art. Pavlína Fichta Čierna
Teoretická reflexia: Mgr. art. Nóra Ružičková, ArtD.
5 – výstava: 7. november – 28. november 2013: MEDZIMÉDIÁ
Vystavujúci: prof. Daniel Fischer, akad. mal., Mgr.Art. Martin Špirec, Rastislav Podhorský
Teoretická reflexia: Mgr. Jana Geržová
6- výstava: 28. november 2013 – 20. december 2014: PREDČASNÁ RETROSPEKTÍVA
Vystavujúci: Mgr.Art. Radovan Čerevka, Mgr.Art. Tomáš Makara, Mgr.Art. Peter Vrábeľ
Teoretická reflexia: Mgr. Ivana Komanická, PhD.
Projekt Rožňavské radiály je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. Jeho realizátorom je Banícke múzeum v Rožňave, iniciátorom a spolurealizátorom občianske združenie Otvor dvor a partnerom projektu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.
Ilustračné foto: Eriksille.com / Erik Šille, Zem naša úrodná, 2013 / 140 x 150 cm / paintings

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli